<![CDATA[]]>

Så vinner du på sänkta bolagsskatten

Anders Andersson

Publicerades: 13 september, 2012

Dagens besked om sänkt bolagsskatten från 26,3 till 22 procent ger nya möjligheter till skatteplanering. Läs här Anders Anderssons råd om hur du utnyttjar sänkningen på bästa sätt.

Sänkningen blev större än väntat och innebär att Sverige går från att ligga över OECD-snittet i bolagsskatteligan (25,5 procent) till en bra bit under.

Den träder i kraft för räkenskapsår som börjar någon gång 2013. För en företagare med en halv miljon i skattepliktig vinst betyder sänkningen 21 500 kronor i ren vinst.

Skatteplaneringsstrategin blir därför att försöka  skjuta upp mesta möjliga av årets bolagsvinst till nästa år. Landets skattekonsulter har redan börjat fundera på hur man kan göra det på smartaste sätt.

Här är några råd kring det som Driva Eget publicerade redan i tidnigens juninummer: 

  • Avsätt maximalt till periodiseringsfond – det lönar sig trots att det blir en liten ränta på skattekrediten. Om du inte redan gjort det för 2011 års inkomst kan det gå att justera årsredovisningen och lämna in en ny deklaration.
  • Vänta så länge som möjligt med att återföra periodiseringsfonder. Om 100 000 i avsättningen görs nu med dagens höga bolagsskatt och återförs när bolagsskatten sänkts med 4,3 procent blir det en ren skattevinst på 4 300 kr.
  • Om du nu ska starta ett aktiebolag så välj ett kort räkenskapsår som slutar 31 december. Då får du den låga bolagsskatten så tidigt som det går. Det kan också vara idé att korta ett räkenskapsår som går över kommande årsskiftet. Det går att få ett brutet räkenskapsår kortat till kalenderår så att det slutar 31 december i år. Men om du har revisor kan skattevinsten ätas upp av ökat revisonsarvode.

Expansionsfondsskatten sänks till samma nivå som bolagsskatten. Men eftersom det endast är en form av skattekredit för enskild firma och handelsbolag finns det inga skattepengar att tjäna på den förändringen.

Anders Borg staplar upp fördelar med att sänka:  

  • Större chans att få utländska företag till Sverige. Huvudkontoren läggs oftas i det land som har lägst skatt.
  • Ökade möjligheter även för mindre företag att expandera sin verksamhet utomlands.
  • Minskar risken för att företag försöker få sina vinster beskattade i andra länder.
  • Värdet av ränteavdrag minskar, vilket skulle minska risk för skatteplanering med ränteavdrag.
  • Företagens kapitalkostnad sänks, vilket ökar tillväxten och därmed sysselsättningen. 

Han är så positiv att han vill fortsätta sänkningen och tror att Företagsskatteutredningen också ska verka i den riktningen.

– Jag tror att det är fullt realistiskt att vi kan komma ner ett par procentenheter under 20. Men det då ligger 5-7 år i framtiden, sa han i april.

Läs   här    vad Anders Andersson tycker om förslaget –  och läs Gustaf Brickmans blogginlägg här.