Så blir framtiden efter Corona för oss företagare – 4 scenarion

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 16 mars, 2021
Publicerades: 26 oktober, 2020

Framtidsvisionären Charlotte Mattfolk och hennes team på IAMAI har genomfört en kartläggning av framtiden efter corona. Här går vi igenom de olika framtidsscenarier världen står inför och hur det kan påverka livet för dig som driver ett mindre företag.

Många försöker förutspå vad som kommer att hända med världsekonomin till följd av corona. Vad bli konsekvenserna här och nu och vad händer framåt är frågor vi ställer oss. Det går inte för någon att veta exakt hur utvecklingen kommer att se ut, men det går att urskilja olika scenarier och planera för dessa.

Charlotte Mattfolk, mångårig managementkonsult och expert på scenarioplanering, med över 500 framtidsstudier i backspegeln, och hennes kollegor på IAMAI har kartlagt fyra olika scenarier för hur samhället
kan se ut efter coronakrisen.

– Vi tittar på utvecklingen och har skapat fyra tänkbara scenarier – fyra olika riktningar som världen kan ta. Det är en välbeprövad metodik och det är viktigt att det är just fyra och inte tre, för då finns det oftast en gyllene medelväg man frestas att välja. Alla framtidsbilder ska kunna inträffa, även om de kanske inte blir så extrema som vi målar upp dem, säger Charlotte Mattfolk.

50 experter har skapat fyra framtidsscenarier

– I vår unika kartläggning där mer än 50 expert bidragit har vi fått fram fyra tänkbara scenarier och genom att planera efter dessa har du betydligt större chans att klara dig ur krisen som företagare, menar Charlotte.

Scenarierna styrs av två osäkerhetsmoment:

 • 1) Snabb respektive långsam återhämtning, något som varierar kraftigt i olika branscher.
 • 2) Om vi kommer att prioritera säkerhet i samhället respektive individuell integritet.

De fyra scenarierna beskrivs kortfattat nedan och metoden fungerar så att flera av scenarierna kommer att ske och det gäller att förbereda sig för alla fyra scenarier för att kunna möta den stora förändring vi står inför.

Tidsfaktorn i återhämtningen är central för hur omfattande förändringar vi kommer att se, där en långsam återhämtning å ena sidan ger störst utmaningar men också mest påtaglig innovation och god grund för strukturell
förändring och hållbarhetstänkande.

Tips! Så bygger du ditt företag i en framtid med AI och Blockchain

Framtiden efter Corona – scenario 1: Närhetsekonomier

Smittspridningen kommer i vågor vilket gör att oron och arbetslösheten i världen är stor. Vi fortsätter att hålla avstånd gentemot varandra och stora bolag tappar i kraft mot mindre.

Vi håller oss i mindre cirklar, både resande och frakt minskar och ger utrymme för mindre småskaliga lösningar baserade på en närhetsprincip. Företag förväntas ha en stor kontroll över sin värdekedja och även nationer säkerställer större
beredskap och självförsörjning.

Vad bör småföretagare göra om framtiden efter corona blir enligt scenario 1 – närhetsekonomier?

 • Bygg nära relationer med era kunder.
 • Satsa på att kunna visa att ni har kontroll på hela värdekedjan – från idé, till produktion, distribution.
 • Återanvändning – och helst ska detta vara ett litet cirkulärt system.

Lyssna när Charlotte Mattfolk berättar om de fyra framtidsscenarierna i podden Business Hacks här

Eller ladda ned det på din favoritplattform. Det gör du här – välj mellan Apple Podcasts, Spotify eller Acast. Tips! Prenumerera på Business Hacks för att inte missa något avsnitt!

Framtiden efter Corona – scenario 2: Hälsostatussamhället

En stor del av befolkningen har smittats, ekonomin och sjukvård paralyserats, vaccin fördröjs. Efter en lång karantän är vi beredda att låta stater och företag hälsotesta oss på motsvarande sätt som när vi förstärkte säkerhetskontrollerna på flygplatser efter 9/11 – detta för att samhället ska kunna öppnas.

Bolag omstrukturerar, vilket initialt innebär att arbetslösheten är skyhög och fattigdomen utbredd. Detta tvingar fram en hög innovationsgrad, stora livsstilsförändringar och en rejäl omstrukturering av samhället med starkt hållbarhetsfokus.

Vad bör småföretagare göra om framtiden efter corona blir enligt scenario 2 – hälsostatussamhället?

 • Tänk till kring hur era kunder mår och om ni kan bidra till deras hälsa på något sätt.
 • Det kan vara genom att visa när det är bäst att besöka er.
 • Det kan innefatta insamling av någon typ av hälsodata.
 • Och det kan även leda till innovativa nya tjänster och produkter.

Tips! Så kommer AI och digitalisering påverka ditt företag

Framtiden efter Corona – scenario 3: Behovsmonopol

Bolag som är centrerade runt kundbehov, med hög anpassningsförmåga är de som klarat sig bäst och de stärker sin position, samtidigt som nya bolag med samma tänk växer fram.

Smittan har hävts genom att vi delar med oss av vår hälsodata, hur vi rör oss och vad som händer oss och vi har alla tillgång till appar liknande ”covid-19 check”, där vi kollas och får koll. De flesta av oss har delat med oss av vår data.

De som väljer att stå utanför nekas tillträde till vissa offentliga platser. De som har råd är ”corona-trötta” och reser, roar sig och shoppar som aldrig förr. Data kring kundbehov nyttjas för att förstå precis var nästa behov skapas för att kunna anpassa produktionen exakt.

Vad bör småföretagare göra om framtiden efter corona blir enligt scenario 3 – behovsmonopol?

Här handlar det om att vara bäst på att förstå sin kunds behov och inte vara rädd för att förändra sin egen affär så att den passar kundens önskemål. Det är otroligt viktigt att förstå sin målgrupp och hur den förändrat sitt beteende som en konsekvens av corona. Anpassning är avgörande – vänta inte på att det ska bli som förut.

Framtiden efter Corona – scenario 4: Kunskapsglobalisering

Smittspridningen är under kontroll, men nya smittvågor är en del av vår vardag. Vi
blir försiktigare med hur vi möts och med folksamlingar. Bolag som anammat digitala arbetssätt klarar sig bäst genom krisen, och vi alla lär oss mer om att arbeta digitalt.

Människor söker frihet och oberoende, de vill vara herre över sitt eget liv och litar inte längre på anställningstrygghet i större bolag. Hög arbetslöshet inom serviceyrken. Globaliseringen går från att innebära handel med fysiska ting till att vara utbyte av kunskap och hjärnkapacitet.

Kunskap värderas högre, men utbildning blir också billigare och mer lättillgänglig. Ett mer utpräglat digitalt liv är bra för miljön, vi shoppar färre fysiska varor och värdesätter tid med familj och vänner.

Vad bör småföretagare göra om framtiden efter corona blir enligt scenario 4 – kunskapsglobalisering?

Här har vi en kunskapstörstande konsument som vill lära sig mycket och betalningsviljan för detta ökar i takt med att nya smarta affärsmodeller kommer till marknaden.

Många företag har i corona-tider bjudit på sin kompetens som ett sätt att bidra till samhället i en tid när försäljningen stått still. Vi ser också en möjlighet för småföretagare att genom detta få tillgång till en global marknad.

– Det gäller att ta tillvara möjligheterna i detta och både se över sina kostnader och skapa innovationer på ett strukturerat sätt så att man blir förberedd för framtiden, säger Charlotte.

– Vi pratar om att ett vaccin kanske kommer nästa sommar, och även om det vore en snabb återhämtning är det trots allt ganska långt bort i tiden. Vi rör oss i mindre cirklar, reser varken för jobb eller nöje, och träffar färre människor. Allt detta sammantaget kommer att få oss att resonera på nya sätt, säger Charlotte.

Charlottes tips om framtiden till småföretagare

 • Häng med i trender och analysera vad som kan hända i framtiden.
 • Ha en tydlig strategi och plan baserad på fakta och data om dina kunder, det är avgörande.
 • Kriser brukar föra med sig ett uppsving av innovationer och nya affärsmodeller. Småföretagare bör dra fördel av sin möjlighet att styra om sin verksamhet snabbt och vara anpassningsbar till rådande omständigheter, det kommer att vara en klar framgångsfaktor i den tid vi har framför oss.

Tips! Läs och ladda ned hela rapporten om framtidens scenarion här