Miljonärsskatt Magdalena Andersson Coronaviruset och nedstängningsstöd och coronastöd för företag

Slut på coronastöd till företag – här är sista möjligheterna

Gustaf Oscarson

Publicerades: 20 september, 2021
Foto av: Kristian Pohl/Regeringen

Finansminister Magdalena Andersson meddelar nu att flera av de stöd som varit avgörande för företag under pandemin nu kommer att fasas ut. Detta kopplas förstås till att pandemin börjar lägga sig och att ekonomin börjar återhämta sig, samt att restriktionerna hävs.

– Våra skattepengar gör nu bättre nytta på andra sätt än tidigare. En del direkta stöd fasas ut, andra blir kvar eller omarbetas, säger Andersson.

Tips: Nya regler för personaloptioner – allt du behöver veta

Vilka coronastöd till företag kan du fortfarande söka?

För dig som driver ett företag som fortfarande påverkas av pandemin, finns ett antal stöd som fortfarande går att söka. Här går vi igenom vilka coronastöd till företag som fortfarande går att söka.

Stöd för korttidsarbete/korttidspermittering

Korttidspermitteringar innebär att anställda går ner i arbetstid en tid samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten. De anställda får behålla en stor del av sin lön samtidigt som företagets personalkostnader minskar. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det.

Företag har kunnat permittera från mitten av mars 2020 och stödet finns fram till och med 30 september 2021.

Hur länge kan mitt företag söka stöd för korttidsarbete/korttidspermittering?

Till och med september 2021.

Om du sökt och beviljats stöd för korttidsarbete under 2021 kommer du att i samband med avstämningen av stödet kunna begära en förlängning av ditt godkännande för stödet så att det omfattar även juli-september. Det innebär i praktiken att du i november när du gör din retroaktiva ansökan för juli – september inte behöver gå igenom prövning om allvarliga ekonomiska svårigheter igen och du behöver heller inget nytt revisorsyttrande.

Även företag som inte har permitterat personal tidigare kan skicka in en ansökan i november 2021 för att söka stöd för perioden juli till september. För dessa gör Tillväxtverket en mer omfattande prövning av om företaget har allvarliga ekonomiska svårigheter, jämfört med de som begärt förlängning. De behöver också skicka in ett revisorsyttrande tillsammans med ansökan om företaget har en lönesumma på minst 400 000 kronor under jämförelsemånaden.

Sista dag att skriva retroaktiva avtal för den förlängda stödperioden 1 juli – 30 september 2021 var 17 september.

Tips: Här ansöker du om stöd för korttidsarbete

Omställningsstöd för aktiebolag

Omställningsstöd riktar sig till aktiebolag som tappat kraftigt i nettoomsättning – och är ett viktigt coronastöd till företag. De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina icke täckta fasta kostnader.

Hur länge kan mitt företag söka omställningsstöd?

Perioden juli 2021 är öppen och stänger den 30 september. Perioden augusti 2021 är öppen och stänger den 8 oktober. Perioden september 2021 öppnar den 1 oktober och stänger den 29 oktober. Ansökan är nu stängd för perioderna augusti 2020-juni 2021. Sista månaden för omställningsstöd blir det högst troligt september.

Tips: Här ansöker du om omställningsstöd

Omsättningsstöd för enskild firma och handelsbolag

Enskild firma och handelsbolag kan få två särskilda omsättningsstöd.

Det ena stödet kan användas av en enskild firma som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent beroende på vilken stödperiod man ansöker om. Storleken på stödet är 75 eller 90 procent av den enskilda näringsidkarens omsättningstapp, beroende på stödperiod.

Det andra stödet kan användas av handelsbolag med minst en fysisk person som delägare och är utformat med utgångspunkt i reglerna och perioderna för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.

Hur länge kan mitt företag söka omsättningsstöd?

Omsättningsstöd kan sökas fram till och med den 30 november 2021 (enligt Regeringens hemsida), och sista månaden för stöd är september 2021.

Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent jämfört med referensperioden för att omsättningsstöd ska betalas ut för dessa månader. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per månad. Juli, augusti och september utgör individuella stödperioder. Stödet går att söka via Boverkets e-tjänst från oktober 2021.

Tips: Här ansöker du om omsättningsstöd