nya regler för karantän

Vissa får förtur till covidtest och nya regler för karantän – se listan här

Pernilla Säfström

Publicerades: 20 januari, 2022
Foto av: Adobe Stock

Samhällsviktiga yrken får förtur och nya regler för karantän, vilket kan påverka dig och ditt företag. Se listan på vilka yrkesgrupper som påverkas här.

Drygt sju av tio företag menar att restriktionerna, och då framförallt karantänsreglerna, har påverkat dem negativt, visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Reglerna har lett till skyhög frånvaro även hos friska medarbetare vilket såklart får stora konsekvenser för företagen.

Nu lättar man alltså på reglerna för karantän. Enligt socialminister Lena Hallengren är anledningen till lättnaderna att samhällsviktiga funktioner blir lidande. På en pressträff idag den 20 januari presenterade Folkhälsomyndigheten en justering av förhållningsreglerna.

Symtomfria hushållskontakter som inte behöver sitta i familjekarantän:

 • har tagit dos tre,
 • har haft covid under de senaste tre månaderna
 • är nyckelperson i en samhällsviktig verksamhet – kan vid behov återgå till arbetet med riskreducerande åtgärder

Familjekarantän kortas ner till fem dagar:

 • De som testat positivt för covid-19 behöver stanna hemma i fem dagar istället för sju.
 • Samtliga måste dock ha varit helt symptomfria i två dagar innan de lämnar karantänen.

Prioriterade grupper för testning

 • Personer med medicinska behov
 • Personer inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg
 • (Ny) Personer med symptom vars arbete kräver fysisk närvaro
 • (Ny) Elever i grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Nya förhållningsregler för rutiner vid provsvar

 •  Den som har symtom och har tagit ett självtest behöver inte följa upp med PCR-test. 
 •  Vid negativt provsvar ska man stanna hemma i minst fem dagar tills man känner sig frisk.
 • Verksamheter inom vård och omsorg rekommenderas att vidta riskreducerande åtgärder då smittspridningen är hög. Till exempel screening med antigentester. Det kan även vara relevant på andra arbetsplatser för att minska risken för smittspridning. 

Läs mer: Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning