<![CDATA[]]>

Arbetsgivaravgiften het fråga i valet

Camilla Björkman

Publicerades: 1 september, 2010

Arbetsgivaravgiften kan nu bli en het fråga i valet. Den blossade upp när de Rödgröna igår meddelade att de vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretagare. Alliansen vill däremot inte sänka – men satsar på andra frågor som ska gynna småföretagare.

I en undersökning gjord av organisationen Företagarförbundet är sänkta arbetsgivaravgifter den viktigaste frågan för Sveriges småföretagare. Det är också den åtgärden som skulle göra att fler vågar anställa.

Frågan kan därför vara avgörande för var Sveriges småföretagare lägger sin röst i valet.

När de Rödgröna igår presenterade sin gemensamma valplattform meddelande de bland annat att de vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretag med max tre anställda. Sänkningen skulle vara på 6 procentenheter och det skulle ske redan under 2011 och 2012. De lovade också att ett företag som anställer en ung arbetslös ska slippa betala arbetsgivaravgift. Däremot slopas den generella sänkningen för unga.

Alliansen däremot, menar att en generell sänkning av arbetsgivaravgifter inte är möjlig under nästa mandatperiod. De vill därför bara fortsätta med sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga. I stället satsar de på att främja innovationer genom bland annat inkubatorer, samt att de behåller både ROT- och RUT-avdrag.

– En generell sänkning för alla skulle innebära en enormt stor utgift. Därför har vi valt att prioritera sänkta arbetsavgifter till de grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden, till exempel unga och arbetslösa, säger Hillevi Engström, riksdagsledamot i Moderaterna.

– Den största prioriteringen är ändå att ha ordning i statens finanser, det måste alla våra förslag utgå ifrån, tillägger hon.

Men eftersom sänkt arbetsgivaravgift är så viktig för småföretagarna kan den ge fler röster till de Rödgröna.

Camilla Littorin, förbundsordförande på Företagarförbundet, menar dock att de Rödgröna egentligen inte garanterar sänkt arbetsgivaravgift.

– De lovar det bara ”om utrymme finns”. Därför är det tråkigt att inte något av blocken på riktigt kan säga att arbetsgivaravgifterna ska sänkas. Undersökningar visar att tre av tio småföretagare skulle anställa om de hade rätt ekonomiska förutsättningar, däribland sänkt arbetsgivaravgift. Ändå prioriteras det inte, säger hon till Driva Eget.

– Båda blocken pratar om hur det ska skapas jobb. Men jobben finns ju i företagen. Med sänkt arbetsgivaravgift kan fler småföretag anställa, tillägger hon.