<![CDATA[]]>

Inte bestämt dig? Snabbguide inför valet

Camilla Björkman

Publicerades: 15 september, 2010

Av Sveriges företagare har 15 procent inte bestämt sig för vilket parti de ska rösta på. Driva Eget har därför satt ihop en snabbguide till de viktigaste punkterna som partiblocken lovar företagarna. Den tar max två minuter att läsa.

På söndag smäller det. Då röstar hundratusentals småföretagare om vilket parti och därmed partiblock de vill lägga makten i händerna på. Men 15 procent har ännu inte bestämt sig för vilket parti de ska rösta på, visar en färsk undersökning av Företagarna. Här kommer därför en snabbguide till de viktigaste frågorna för dig som småföretagare.


DE RÖDGRÖNA (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet)

 • Skattavdrag införs. Avdraget gäller de företag som anställer unga som är arbetslösa. Om du som företagare tar in praktikanter får du rabatt på arbetsgivaravgiften. Däremot fördubblas avgiften för de unga under 26 år.
 • Arbetsgivaravgiften sänks för småföretag. Totalt ska den sänkas med 2 miljarder kronor 2011 och 6 miljarder 2012.
 • Momsen på restaurangtjänster halveras – om det finns utrymme. Finns utrymme sänks även tjänstemomsen.
 • Ny lag ska stoppa uppsägning. En ny lag ska stoppa att du säger upp anställda och ersätter med inhyrd personal.
 • Innovationsprogram. Ett innovationsprogram inrättas för en konkurrenskraftig industri och kunskapsintensiv tjänstesektor. Även forskningsavdrag införs.
 • Välj karenstid själv. Du ska själv kunna välja karenstid i sjukförsäkringen.
 • Riskkapitalfond inrättas.
 • RUT slopas – men ROT-avdraget stannar kvar.
 • Kilometer- och koldioxidskatt införs, vilket påverkar företagare med mycket transporter.


ALLIANSEN
(Moteraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna)

 • Utredning om företagsbeskattning. Den ska analysera hur olika skatteförändringar bör rangordnas. Det finns dock inte ekonomiskt utrymme att sänka arbetsgivaravgifterna under nästa mandatperiod.
 • Minskat krångel. Ett enda rapporteringstillfälle ska minska krånglet och regelbördan.
 • ROT och RUT är kvar. En förlängning blir att halvera restaurang- och cateringmomsen när utrymme finns.
 • Främja innovation. Satsningar görs på tjänsteinnovationer, inkubatorer och ungas innovationer.
 • Fler kvinnor som företagare. Satsningar på kvinnors företagande fortsätter.
 • Exporthjälp. Insatser för exportfrämjande förstärks och inriktas mot små och medelstora företag.
 • Rådgivning. Rådgivning och mentorskap för företagare, bland andra invandrare, förstärks.
 • Lärlingsprogram. En särskild lärlingsprovanställningsform införs. För personer yngre än 23 år bör det vara möjligt att delta i en lärlingsprovanställning upp till 18 månader inom dagens regelverk för provanställningar. Den halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar stannar kvar.
 • Plugga entreprenörskap. Satsningar på entreprenörskap i skolan ska utvecklas.