<![CDATA[]]>

Så påverkas du av valresultatet ikväll

Camilla Björkman

Publicerades: 19 september, 2010

Nu räknas rösterna för fullt för att se vem som vunnit valet. Men hur kommer valresultatet att påverka dig? FöretagarFörbundet har analyserat blockens företagarpolitik och berättar vad en Rödgrön eller en Alliansvinst innebär.

FöretagarFörbundet har analyserat blockens företagarpolitik och presenterar dem i en ny rapport. Rapporten visar att det är stora skillnader mellan blocken men att förslagen för kraftfull tillväxt är få.

Här är de förslag som mest kommer att påverka dig som småföretagare i vardagen, menar FöretagarFörbundet:

  • De rödgrönas generella sänkning av arbetsgivaravgifterna: Innebär sänkta kostnader för att anställa, vilket är det viktigaste incitamentet för att småföretagen ska våga anställa och växa. Dock blir det en fördubblad avgift för de unga under 26 år.
  • Båda blocken vill fortsätta regelförenklingsarbetet: Innebär en minskning av den administrativa bördan och minskade kostnader för företagen. Företagaren får mer tid till kärnverksamheten.
  • De rödgrönas förslag om rätt till heltid: Innebär att småföretagen kommer att vara försiktiga med att anställa och därmed inte kunna ta nästa utvecklingssteg, vilket leder till färre jobb.
  • Alliansens utbyggda lärlingssystem: Innebär att ungdomar får goda yrkeskunskaper, som svarar mot småföretagens behov.
  • De rödgrönas kilometer- och koldioxidskattskatt: Innebär ökade kostnader för transporter och därmed även för varor och tjänster.

– Om vi ska öka antalet jobb i Sverige måste vi också stimulera efterfrågan på arbetskraft i företagen. Alla pratar om småföretagen, det är där jobbtillväxten har skett och därför borde vi se fler kraftfulla förslag i blockens företagarpolitik. Det skulle få fart på Sverige, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

  • Bägge blocken är överens om att sänka tjänstemomsen i restaurangbranschen, men väntar med en sänkning till ekonomin tillåter.

– Vi menar att en sänkning av tjänstemomsen borde vara högprioriterat då det finns stora möjligheter för nya jobb att skapas, inte minst för ungdomar, avslutar Camilla Littorin.