<![CDATA[]]>

En sjuklönevecka ska bort

Gustaf Brickman

Publicerades: 27 augusti, 2012

Socialdemokraterna vill minska företagens sjuklöneansvar för sina anställda. Därför föreslår Stefan Löfven nu att den andra sjuklöneveckan i sjukförsäkringen avskaffas, vilket skulle spara företagen 1-1,5 miljarder.

– Det är ett sätt för oss att minska tröskeln för små företag att anställa en till och en till och en till”, sa partiledaren Stefan Löfven i sitt tal i Vasaparken i Stockholm.

Stefan Löfven gick till hård attack mot regeringen, som han hävdade var ”fullständigt ointresserad av näringspolitik”.

– Vi måste förbättra de grundläggande förutsättningarna för företagande, sa S-ledaren och pratade vidare om att trygghet är viktigt inte bara för arbetstagare utan även för företagare.

I dag står arbetsgivaren för kostnaderna de första två veckorna när en anställd blir sjuk. Det kan bli höga kostnader för det lilla företaget. Enligt Löfvens förslag skulle den tiden alltså minskas till en vecka, sedan tar sjukpenningen över. Syftet är så klart att det ska bli lättare att anställa, och en undersökning från Företagarna visar att 16 procent av Sveriges företagare avstått från att anställa på grund av hur sjuklönereglerna är utformade i dag.

Såväl Centern som Kristdemokraterna är positivt inställda till förslaget, vilket kanske öppnar för ett blocköverskridande samarbete. Men Annie Lööf ställer sig kritisk till att Löfven samtidigt vill höja arbetsgivaravgifterna för unga, vilket skulle kosta 16 miljarder kronor.