<![CDATA[]]>

”En bolagsskatt ett par procentenheter under 20”

Gustaf Brickman

Publicerades: 18 april, 2012

Driva Eget rapporterade häromdagen om att regeringen sänker bolagsskatten med en procentenhet i vårbudgeten. Men i framtiden kan det bli mer än så – nu öppnar Anders Borg för en bolagsskatt på under 20 procent.

Att det är så viktigt att sänka bolagsskatten beror inte minst på att Sverige ska kunna konkurrera med andra länder om att vara ett attraktivt land för företag att etablera sig i.

– Företagsskatteutredningen ska hitta en bred förändring som innebär att det blir väsentligt mindre av ränteavdrag och väsentligt lägre skattesats. Om Sverige går den vägen har vi goda förutsättningar att komma ner i en bolagsskatt som ligger påtagligt under konkurrentländerna, säger Anders Borg till di.se.

Ett av länderna som Anders Borg pratar om är Storbritannien. De sänker nu bolagsskatten till 24 procent, och planerar att sänka den ytterligare. Och finansministern säger att Sverige kan och bör göra detsamma.

– Jag tror att det är fullt realistiskt att vi kan komma ner ett par procentenheter under 20. Men det då ligger 5-7 år i framtiden.

Läs om den första sänkningen, till 25,3 procent, här.