<![CDATA[]]>

”Kraftig ökning av företagandet”

Gustaf Brickman

Publicerades: 28 mars, 2012

Finansminister Anders Borg kommenterar nu siffrorna från Svenskt näringsliv som visar att andelen företagare minskat de senaste åren.
– Företagandet har ökat med 10 procent sedan 2006, säger han och lovar samtidigt fler förbättringar i företagsklimatet.

Det är lätt att vända och vrida på siffror. Som Driva Eget skrev i går har andelen företagare av den arbetsföra befolkningen minskat de senaste åren. Men antalet företag har dock ökat.

– Det har skett en 10-procentig ökning av företagandet sedan 2006, och det är mycket positivt. Det är återigen befolkningstillväxten som spökar, säger Anders Borg till Dagens Industri och menar att 40-talisternas utträde ur arbetslivet gör att statistiken blir missvisande.

Det är ungefär samma diskussion som pågått mellan regeringen och oppositionen kring sysselsättningen. Oppositionen säger att det finns fler arbetslösa och regeringen pekar på att fler har jobb. Båda har rätt eftersom det finns fler människor där ute som kan vara antingen arbetslösa eller sysselsatta.

Anders Borg pekar på flera åtgärder man genomfört för att stödja företagandet:

  • Bättre 3:12-regler
  • Sänkt bolagsskatt
  • Avskaffad förmögenhetsskatt

Han säger också att hösten bjuder på än fler konkreta åtgärder i form av en infrastrukturproposition, en forskningsproposition och en innovationsstrategi.