<![CDATA[]]>

Företagarna föreslår massiv sänkning

Gustaf Brickman

Publicerades: 9 juli, 2012

Företagarnas chefekonom Lars Jagrén presenterade i Almedalen en färsk studie som visar att sänkta arbetsgivaravgifter kan skapa upp till 78 000 jobb i Sverige på tre års sikt. Därför vill de sänka arbetsgivaravgifterna med 9,2 procentenheter.

Sverige har internationellt sett en mycket hög arbetsgivaravgift, hela 11 procentenheter högre än EU-snittet.

– Att slopa den allmänna löneavgiften, som idag ligger på 9,2 procent för företag med upp till 3,2 miljoner i omsättning, skulle innebära en mer jämbördig nivå med resten av EU, förklarade Lars Jagrén under seminariet i Almedalen.

Han visade även att förslaget till 90 procent är självfinansierat genom de ökade skatteintäkterna på de 78 000 jobb som bedöms kunna skapas på tre års sikt.

Näringsminister Annie Lööf var med på seminariet, och är positivt inställd till sänka arbetsgivaravgifter. Hon sa att det var en prioriterad fråga och att hon sett flera exempel på att detta är en åtgärd som leder både till jobb och tillväxt.

– Det är viktigt att lyssna till landets småföretagare, som ju säger att lägre arbetsgivaravgifter leder till fler jobb.

Näringsministern sa att hon vill se en generell sänkning av arbetsgivaravgiften på mellan 5 och 10 procent för företag med en omsättning på upp till 3 eller 5 miljoner kronor.

Se hela seminariet här.