<![CDATA[]]>

Sverige i botten i företagande

Gustaf Brickman

Publicerades: 30 mars, 2012

 

Efter utspel från regeringen och oppositionen om Sveriges företagsklimat tog Driva Eget en titt på hur det såg ut i andra länder. Svaret: Om man jämför med övriga världen är vi inte särskilt bra på företagande.

Om ett högt företagande är ett mått på att landet mår bra kan man så klart diskutera. I ett land där alla har en anställning kommer ju företagandet att vara lågt, men arbetslösheten noll.
Men många företag och ett högt nyföretagande säger något om hur attraktivt det är att bli företagare, och då hamnar de svenska siffrorna på skam. Både när det gäller nyföretagande och andelen företagare i befolkningen så hamnar vi långt bak i de internationella jämförelserna, enligt siffror från ekonomifakta.se

5,8 procent av svenskarna i arbetsför ålder var företagare förra året. Allra högst upp på den listan låg Kina och Chile med 24 procent av befolkningen. Om vi i stället jämför med länder som är mer lika Sverige i ekonomisk välfärd ser siffrorna bättre ut, men fortfarande inte bra:

  • USA: 12,3 procent
  • Australien: 10,5 procent
  • Nederländerna 8,2 procent
  • Storbritannien: 7,2 procent
  • Norge: 6,9 procent

Det enda nordiska land som ligger sämre än Sverige är Danmark, där endast 4,6 procent driver eget.

Även när det gäller nyföretagandet ser det illa ut. Sett som andelen nya företag av det totala antalet företag i landet ligger Sverige på 7,1 procent. Det betyder att för varje 1 000 företag det finns i Sverige startas det varje år 71 nya.

Sverige ligger därmed bland de sista i listan, som toppas av länder som Estland, Frankrike och Nederländerna. I Frankrike startas det varje år 150 företag per 1 000 existerande företag – mer än dubbelt så många som i Sverige.