<![CDATA[]]>

Nu planerar småföretagen att anställa

Gustaf Brickman

Publicerades: 20 februari, 2012

30 procent av företag med upp till 50 anställda planerar att nyanställa det närmaste kvartalet. För medelstora företag är siffran hela 50 procent. Det visar SEB:s företagarpanel för 2012.

När 1400 företagare i Sverige får sia om framtiden i SEB:s företagarpanel, visar de upp en ganska balanserad tro på 2012. De flesta tror på ett år i linje med 2011, och de som tror på lägre tillväxt är lika många som dem som tror på högre tillväxt.

Positivt är dock att många av företagen planerar för tillväxt. 30 procent av företag med upp till 50 anställda planerar att nyanställa det närmaste kvartalet. För medelstora företag, med upp till 249 anställda, är siffran 50 procent. 

– Det är glädjande att se hur många företagare som planerar för tillväxt och nyrekrytering. Trots brinnande kris i södra Europa känner svenska företagare att vår hemmamarknad och våra primära exportmarknader erbjuder möjligheter till tillväxt, säger Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom.

Hon tror att en del av tillväxtplanerna hos småföretagen hänger samman med ett stort förtroende för regeringen att hantera ekonomin. Med anledning av finansoron och eurokrisen ställde SEB nämligen också frågan:

”Hur stort förtroende känner du för regeringens och Riksbankens hantering av det ekonomiska läget”? 

Och förtroendet är högt: Bland småföretagarna är det hela 70 procent som känner stort eller ganska stort förtroende, medan bara 15 procent har lite eller ganska lite förtroende.