<![CDATA[]]>

Höj ditt företag – lär av våra grannländer!

Camilla Björkman

Publicerades: 28 januari, 2010

Svenska företag är klart sämre än i andra länder på att förbereda sig för uppgång, visar en ny undersökning i 36 länder. En fjärdedel av de svenska företagen har inte gjort något alls för att ta sig ur lågkonjunkturen. Finland får däremot högsta betyg.

Sverige fick toppbetyg när Anders Borg igår presenterade Finansdepartementets nya prognos. Arbetslösheten bedöms bli 9,5 procent 2010, jämfört med 10,7 procent som man trodde i november. Överlag visar tillväxtprognoserna de närmaste åren att Sverige ligger i framkant jämfört med EU-länderna.

Men inom ett annat område får svenskarna underkänt. En ny undersökning av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har kartlagt hur 7 400 privata företag i 36 länder förbereder sig i väntan på bättre tider. De fick svara på om man utfört någon eller några av ett antal aktiviteter för att förbereda sig för uppgång.

Resultaten visar att Sverige är klart sämre på det än i de andra länderna. På samtliga aktiviteter är svenska företag sämre på att hitta vägar ur lågkonjunkturen, jämfört med snittet. Den vanligaste aktiviteten i Sverige har varit att höja kompetensen hos medarbetarna. En tredjedel av de svenska företagen har gjort detta, men i Finland är andelen hela 85 procent. Den näst vanligaste aktiviteten är att utveckla nya produkter och tjänster. Det gör 32 procent av de svenska företagen, men i Taiwan är siffran hela 74 procent. En fjärdedel av de svenska företagen har inte gjort någon aktivitet alls.

Enligt Peter Bodin, vd på Grant Thornton är det viktigt att lära av våra grannar.

– Jag upplever att svenska företag varit duktiga på att ställa om sin verksamhet till den rådande konjunkturen, men självfallet är det viktigt att nu också ta tillvara de möjligheter som lågkonjunkturen innebär. Det kan finnas utmärkta möjligheter att rekrytera smart och se över förvärvsmöjligheter, eller investera i till exempel maskiner till bättre priser än under en högkonjunktur, säger han.

Här är ett utdrag ur undersökningen, som visar ökningen i procent:

Annonsering/marknadsföring:
Sverige 18%, globalt snitt 31%, Polen 55%

Nya produkter & tjänster:
Sverige 32%, globalt snitt 46%, Taiwan 74%

Nya processer:
Sverige 21%, globalt snitt 36%, Finland 65%

Nya marknader
Sverige 22%, globalt snitt 51%, Irland 75%

Taktiska rekryteringar
Sverige 16%, globalt snitt 25%, Turkiet 49%

Supply chain-översyn
Sverige 9%, globalt snitt 23%, Polen 53%

Kompetensutveckling medarbetare
Sverige 35%, globalt snitt 47%, Finland 85%

Nya geografiska etableringar
Sverige 9%, globalt snitt 22%, Malaysia 39%

Kapitaltillskott
Sverige 6%, globalt snitt 18%, Filippinerna 43%

Samgående och förvärv
Sverige 8%, globalt snitt 14%, Finland 29%

Investeringar i fastigheter och maskiner
Sverige 17%, globalt snitt 31%, Polen 65%

Ingen aktivitet
Sverige 26%, globalt snitt 9%, Botswana och Brasilien 30%

Källa: Grant Thornton-rapporten 2010