<![CDATA[]]>

Vårkänslor för svensk konjunktur

Gustaf Brickman

Publicerades: 27 april, 2012

Förra månaden kom mycket positiva siffror från Konjunkturinstitutet. Och deras konjunkturbarometer för april månad bekräftar trenden. Framför allt märks en spirande optimism från hushållens sida.

Vändningen är tydlig, så tydlig att Konjunkturinstitutets vd Mats Dillén säger att man kanske var för pessimistisk i de bara en månad gamla marsprognoserna.

– Vi tvingas nog skruva upp våra prodnoser över sysselsättningen, säger han till Dagens Industri.

Barometerindikatorn ligger nu över det historiska genomsnittet och vi är tillbaka på normal tillväxt.

Så här ser det ut i några av Sveriges branscher:

  • Konfidensindikatorn för byggbranschen var oförändrad i april och ligger fortfarande klart över det historiska genomsnittet.
  • Anläggningsverksamhet rapporterar ökad orderingång, högre anbudspriser och utökningar av personalstyrkan,
  • Specialiserad butikshandel noterar ökningar efter flera kvartal med vikande försäljningssiffror, medan handel med motorfordon redovisar minskad försäljning.
  • Detaljhandeln räknar med att försäljningen fortsätter att öka under andra kvartalet i år och optimismen är liksom tidigare störst inom livsmedelshandeln.
  • Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg tre enheter i april och den ligger därmed återigen över det historiska genomsnittet. Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna har ökat under första kvartalet i år efter två svaga kvartal dessförinnan. Tjänsteföretagen räknar med att såväl efterfrågan som sysselsättningen stiger ytterligare under andra kvartalet i år.

Ännu en positiv trend är hushållen. Deras framtidstro steg med fem enheter och ligger nu bara knappt under det historiska genomsnittet. Det är synen på såväl den egna som den svenska ekonomin som blivit mer positiv.