<![CDATA[]]>

”Flera tecken på konjunkturuppgång”

Gustaf Brickman

Publicerades: 29 mars, 2012

Förra månaden steg företagens framtidstro för första gången på nio månader. I mars tog den ett jättekliv och ligger nu över det historiska genomsnittet. Det är ett av tecknen på att konjunkturen är på väg att vända upp efter en dyster höst.

Det är i Konjunkturinstitutets senaste barometer som de glada siffrorna visar sig. Den så kallade konfidensindikatorn, som berättar vad företagen tror om framtiden, har stigit närmare tio enheter de två senaste månaderna. Samtliga sektorer i näringslivet bidrog till utvecklingen och även resultaten från hushållssektorn var positiva.

– Efter det kraftiga fallet 2011 så har förtroendet nu vänt upp och ligger på en ganska normal nivå. Bakslag kan fortfarande komma, men vi tror att framtidstron kommer att fortsätta att stiga under året, förklarar Göran Hjelm, biträdande prognosansvarig på Konjunkturinstitutet.

Så här ser framtidstron ut i några viktiga branscher:

  • Tillverkningsindustrin: Nivån steg hela 14 enheter i mars och den ligger nu återigen några enheter över det historiska genomsnittet.
  • Bygg- och anläggningsverksamhet: Indikatorn steg 13 enheter i mars och återhämtade därmed det mesta av den kraftiga tillbakagången månaden innan. Indikatorn ligger nu klart över det historiska genomsnittet.
  • Detaljhandeln: Steg åtta enheter i mars. Efter uppgången i februari har den nu ökat tolv enheter de senaste två månaderna. Den ligger dock fortfarande några enheter under det historiska genomsnittet.
  • Privat tjänstenäring: Ökade 13 enheter i mars. Indikatorn ligger nu endast en enhet under det historiska genomsnittet.