<![CDATA[]]>

Så gynnar räntesänkningen dig

Camilla Björkman

Publicerades: 6 september, 2012

Riksbankschefen Stefan Ingves gjorde som många experter krävt – sänkte räntan. Torsdagens sänkning av reporäntan med 0,25 procentenheter gladde de flesta  – exportföretagen, villaägarna och aktieägarna på Stockholmsbörsen.

Samtidigt med Riksbankens sänkning kom besked från ECB-rådet om att starta ett obligationsköpprogram, som syftar till att hantera störningar på obligationsmarknaden och motverka spekulationer mot euron. Också detta  gladde marknaden och Stockholmsbörsens index steg  med 2 procent under torsdagen.

Bara fyra timmar efter det att Riksbanken sänkte reporäntran från 1,5 till 1,25 procent sänkte SBAB både tremånadersräntan pch ettårsräntan men 0,21 procentenheter. De nya villlaräntan på tre månader är därmed 3,56 procent.

Sedan i somras har de bundna räntorna varit lägre än tremånadersräntan. Den skillnaden  är nu på väg att suddas ut. Fast SBAB sänkte på torsdagen även två-och treårsräntan.

– Om du tror på Riksbankens prognos om att den rörliga boräntan stiger om ett år kan det vara rätt tillfälle att nu binda åtminstone en del av boräntan. Det är svårt att överblicka mer än tre år framåt, så tre år kan vara en lämplig bindningstid, säger Driva Egets Anders Andersson.

Men det kan finnas anledning att vänta något med att fatta sådana beslut, eftersom det kan ta några dagar innan bankerna sänker.

Riksbanken talar om större tillväxt än väntat, och då brukar räntan höjas och inte sänkas. I en radioinmtervju förklarade Stefan Ingves detta så här:

– Vi har inflationstryck och läget i Europa är inte så bra som i Sverige. Det är en del av bakgrunden till vårt beslut.

Bakom beslutet finns även en vilja att försvaga den svenska kronan mot euron. Detta har dock delvis redan skett – på en vecka har eurokursen gått från 8,25 till 8,5 kr. Försvagningen av kronan gynnar svenska exportföretag.

Riksbanken uppskattar att reporäntan kommer att ligga kvar på 1,25 procent i ungefär ett år. Om två år kommer den att ha höjts till 2,4 procent.

Enligt  den prognosen händer även följande:

  • Bruttonationalprodukten (BNP) ökar med 1,5 procent i år, 1,9 procent nästa år och 2,8 procent 2014.
  • Arbetslösheten hamnar på 7,6 procent i år och nästa år. 2014 sänks den till 6,9 procent.
  • Inflationen mätt i KPI blir 1,2 procent i år. Nästa år slutar den på 1,3 procent. Tidigare prognos låg på 1,7 procent.

Riksbanken förklarar den nedskruvade prognosen med att kronan under sommaren stärks snabbare än väntat och att produktivitetstillväxten i svensk ekonomi blivit oväntat hög.