<![CDATA[]]>

Bara var tredje företagare tror på tillväxt

Gustaf Brickman

Publicerades: 12 november, 2012

33 procent av Sveriges småföretagare tror på ökad omsättning nästa år. Det är en rejäl sänkning från förra året då 7 av 10 företagare spådde ett ljust 2012.

Det är Trygg-Hansas årliga undersökning som presenterar de dystra siffrorna. Antalet småföretag som planerar att nyanställa har också minskat – från 13 till 9 procent.

– I våra kontakter med småföretagarna märker vi av att konjunkturen mattas och att de blir allt mer bekymrade. Däremot är de en grupp som brukar klara lågkonjunkturer bra tack vare sin flexibilitet. Ju färre anställda ett företag har, desto större möjligheter har man att anpassa verksamheten, säger Ing-Marie Gustafsson, chef för kundservice gentemot småföretag på Trygg-Hansa.

Det är till och med så att småföretagarna är mer oroliga i dag än de var mitt under finanskrisen 2009. I maj 2009 visade Trygg-Hansas undersökning att 43 procent av småföretagarna trodde att företaget skulle växa det kommande året.

Undersökningen visar också att om småföretagarna är tveksamma till den egna tillväxten, så har de ännu mindre tilltro till den svenska ekonomin som helhet. Bara 23 procent tror på en positiv utveckling för den svenska ekonomin.
Männen är mer optimistiska än kvinnorna: 27 procent av männen tror att den svenska ekonomin kommer att utvecklas positivt det kommande året, medan motsvarande siffra bland kvinnorna är 17 procent.