<![CDATA[]]>

Ny undersökning: Kvinnliga företagare mer stressade

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 8 februari, 2016

Mycket jobb, lite semester och allt mer stress. Så skulle man kunna sammanfatta livet som företagare enligt en undersökning från SEB. Ändå är 8 av 10 företagare nöjda med sin verksamhet – tack vare självständigheten.

Ett par gånger om året genomför SEB en undersökning med fokus på företagandet. Den undersökning som nu presenteras gjordes i december, då man ställde en rad frågor till cirka 500 företagare i företag med omsättning från 0,4 miljoner till 5 miljarder.
Så här svarar man i korthet:

NÖJDHET: 80 % är nöjda med sin verksamhet.

DRIVKRAFT: Självständigheten har avgörande betydelse för 67 %. Bara 16 % drivs av att tjäna mycket pengar.

ARBETSTID: I snitt jobbar man 50 timmar/vecka.

SEMESTER: Glöm 5 veckors semester. Drygt 3 veckor blir det för företagarna. Men var tionde är ledig minst 7 veckor.

STRESS: Nästan 50 % upplever sig som stressade. Dubbelt så stor andel kvinnor som män är mycket stressade. Majoritetsägare är likaså mer stressade än minoritetsägare.

STÖRSTA ORON: Här ”leder” oron för att inte hitta personal med rätt kompetens. Hälsa kommer på plats 2 och framtida intäkter på plats 3. Att inte hänga med i teknikutvecklingen kommer först på plats 8.

PRAKTIKPLATSER: 44 % av alla tillfrågade företagare uppger att de helt eller ganska säkert kommer att erbjuda praktikplatser på företaget. Här ökar chanserna med bolagens storlek. Chansen för en praktikant att få fast anställning ökar på samma sätt med bolagets omsättning.

KOMPETENSKRAV: Bara 12 % av företagarna säger att de kan anställa personer med bara grundskola. 52 % kräver gymnasienivå och 24 % högskolenivå.

SPRÅKKRAV: 72 % av företagarna svarar att de kräver minst god konversationsförmåga på svenska för att anställa. 44 % kräver att man är flytande i tal och skrift.