Socialdemokraterna inför EU-valet: ”Detta vill vi göra för företagare”

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 5 juni, 2024
Publicerades: 3 juni, 2024
Foto av: Pressbild

”Förbättra tillgången till finansiering”. Vad vill Socialdemokraterna förbättra för småföretagare inom EU? Varför ska du som företagare rösta på dem i EU-valet? Ilan De Basso, nummer 6 på socialdemokraternas lista till EU-valet, svarar:

Vilka är de viktigaste områdena där ert parti vill göra förbättringar för småföretagare inom EU?

Socialdemokraterna vill se konkurrenskraftiga bolag växa fram i Sverige och i EU. När vi hade regeringsmakten gjorde vi en rad insatser för att bättre ta tillvara på digitaliseringens möjligheter att undanröja onödig byråkrati och administration.

I EU ser vi att flera länder satsar på sina höginnovativa bolag och vi välkomnar det. Vi arbetar för EU-gemensamma initiativ som tar sikte mot ett konkurrenskraftigt EU genom att öka stödet och genomföra regelförbättringar för att främja innovationer.

Sverige är ett av EU:s mest innovativa länder och vi ser hur sådana arbeten på EU-nivå kommer gynna svenska företag. Det är viktigt att EU-lagstiftning inte ska vara för betungande för svenska företag samtidigt som vi har höga miljö- och klimatkrav samt krav på att följa såväl fackliga som mänskliga rättigheter.

En konkret fråga där vi vill förbättra för Sveriges småföretagare rör betalningstider. Vi har i motsats till regeringen och SD ställt oss bakom kommissionens förslag om en maxgräns på betalningstid på 30 dagar för fakturor i hela EU. Stora företag ska inte kunna använda små företag som bank.

Vi socialdemokrater har även stöttat inrättandet av den sociala klimatfonden som syftar till att stötta framförallt utsatta hushåll och mikroföretag i klimatomställningen. Det kan handla om att småföretag behöver energirenovera, ställa om till miljöbil eller få elprisstöd.

Vi har också tydligt tagit ställning för att en större andel av EU:s jordbruksbudget ska gå till små och medelstora lantbruksföretag och det kommer vi fortsätta att driva när EU:s nya jordbrukspolitik ska förhandlas till 2027.

Vilka specifika politiska initiativ eller lagförslag planerar ert parti att driva i EU-parlamentet som stöttar småföretagare?

Kompetensbrist hindrar affärsverksamheten för 63 procent av de små och medelstora företagen i Europa. Mer behöver göras på EU-nivå. EU kan både skapa nya jobb och hjälpa till att matcha kvalificerade arbetssökande inom ett relevant område.

Små och medelstora företag är inte alltid tillräckligt synliga för arbetssökande och mer kan göras när det gäller marknadsföring och matchning. EU har en viktig roll i detta avseende. Vi vill också förbättra tillgången till finansiering, särskilt för nystartade företag, t.ex. genom EU:s struktur- och investeringsfonder som finansierar sammanhållningspolitiken.

Socialdemokraterna vill se konkurrenskraftiga företag växa fram i Sverige och i EU. Vi kommer fortsätta arbeta för att undanröja onödig byråkrati och administration för småföretagare och uppnå mer rättvisa spelregler mellan stora och små företag.

Vi arbetar för EU-gemensamma initiativ som tar sikte mot ett konkurrenskraftigt EU genom att öka stödet och genomföra regelförbättringar för att främja innovationer. Sverige är EU:s mest innovativa land och vi ser hur sådana arbeten på EU-nivå kommer gynna svenska företag.

Vi arbetar för att EU-lagstiftning inte ska vara för betungande för svenska företag samtidigt som vi har höga miljö- och klimatkrav samt krav på att följa såväl fackliga som mänskliga rättigheter.

Med det sagt kommer vi fortsätta arbeta för att EU ska ha ett ”Think small first” perspektiv i utformandet av nya regler och ny lagstiftning.

Varför ska jag som småföretagare rösta på Socialdemokraterna i EU-valet?

För oss socialdemokrater är Sveriges och Europas säkerhet avgörande. I tider av kris och krig måste vi hålla ihop. Det handlar ytterst om svenska folkets trygghet och säkerhet. Om vår demokrati och vårt sätt att leva. Men vi måste också öka vårt välstånd och stärka svensk ekonomi, därför är EU och den inre marknaden så viktig.

Vad ska du som företagare rösta på i EU-valet: Läs vad alla partier svarat här!