Moderaterna inför EU-valet: ”Detta vill vi göra för företagare”

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 5 juni, 2024
Publicerades: 3 juni, 2024
Foto av: Pressbild

”Förändra GDPR ur ett konkurrensperspektiv”. Vad vill Moderaterna förbättra för småföretagare inom EU? Varför ska du som företagare rösta på dem i EU-valet? Jörgen Warborn, trea på moderaternas lista till EU-valet, svarar:

Vilka är de viktigaste områdena där ert parti vill göra förbättringar för småföretagare inom EU?

Vi vill stärka den inre marknaden. Det är en av Europasamarbetets största framgångar och central för handel och utbyte inom unionen. Vi vill sluta fler frihandelsavtal, eftersom varje avtal som sluts gynnar svenska och europeiska företag och bidrar till fler arbetstillfällen.

Vi vill minska regelkrånglet och byråkratin. Europa behöver fler företagare och entreprenörer måste få största möjliga frihet att satsa på sina affärsidéer och få dem att växa, inte minst småföretagare.

EU ska också vara ledande när det kommer till artificiell intelligens och digitalisering. Då måste vi bättre möjliggöra för digital innovation, fria dataflöden och teknikneutrala regler.

Vilka specifika politiska initiativ eller lagförslag planerar ert parti att driva i EU-parlamentet som stöttar småföretagare?

Vi har många initiativ för småföretagare, men för att nämna ett par så går Moderaterna till val på att förändra GDPR, kräva ett konkurrenskraftslås på all ny EU-lagstiftning och minska regelkrånglet med 30 procent.

När det gäller GDPR vill vi förändra lagen ur ett konkurrensperspektiv och vidta åtgärder för att minska regelbördan för företag, samtidigt som personuppgifter skyddas. Konkurrenskraftslåset innebär att varje ny EU-reglering måste granskas ur ett konkurrenskraftsperspektiv.

Att minska EU-krånglet för svenska företag med 30 procent vill vi göra genom att EU ska ta principen ”en in, en ut” till nästa steg, mot ”en in, två ut”. Det betyder i praktiken att för varje krona i kostnadsökning som en EU-lagstiftning medför, tas minst två kronor bort från annan lagstiftning.

Varför ska jag som småföretagare rösta på Moderaterna i EU-valet?

Moderaterna har alltid varit företagarnas parti. För mig är företagare verkligen samhällshjältar. Genom sitt engagemang bidrar de till Sveriges utveckling och välstånd. Jag var 17 år när jag startade mitt första företag och har under hela min uppväxt varit omgiven av företagare. Där har jag byggt mitt arbetsliv och här finns ingången i mitt politiska engagemang.

Inom EU finns det alldeles för många som inte förstår företagare. Det vill jag ändra på. Med hjälp av min bakgrund som entreprenör vill jag underlätta för svenska företagare, inte minst genom de initiativ som nämnts här.

Vad ska du som företagare rösta på i EU-valet: Läs vad alla partier svarat här!