Centerpartiet inför EU-valet: ”Detta vill vi göra för företagare”

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 5 juni, 2024
Publicerades: 3 juni, 2024
Foto av: Pressbild

”Ny talangpool och ’regleringsstopp'”. Vad vill Centerpartiet förbättra för småföretagare inom EU? Varför ska du som företagare rösta på dem i EU-valet? Abir Al-Sahlani, centerpartiets toppkandidat till EU-valet, svarar:

Vilka är de viktigaste områdena där ert parti vill göra förbättringar för småföretagare inom EU?

Regelbördan och kompetensbrist lyfts ofta fram som två av de största hindren för småföretagare. Centerpartiet har under hela den gångna mandatperioden arbetat för att lagstiftning ska vara lätt att följa och anpassad efter företagens storlek. Kraven vi ställer på de multinationella storföretagen ska inte var samma som småföretagarna ställs inför.

Vi vill förenkla småföretagares tillgång till kompetens, bland annat genom att underlätta för arbetskraftsinvandring till EU. Ytterligare en central EU-fråga för småföretagare som vi vill driva är handeln på den inre marknaden, där tjänstemarknaden är kraftigt eftersatt och det är svårt att etablera sig som småföretagare i andra EU-länder.

Vilka specifika politiska initiativ eller lagförslag planerar ert parti att driva i EU-parlamentet som stöttar småföretagare?

Regelbördan går att komma åt till exempel genom att implementera principen om ”en in, en ut” så att inte nya regler hela tiden bygger på varandra.

Centerpartiet driver också på för att EU-kommissionen på allvar ska tillämpa sitt SME-test dvs en analys av ett lagförslags påverkan på små- och medelstora företag, innan lagförslag presenteras. Eftersom den europeiska ekonomin består till 99% av småföretag är det essentiellt att deras perspektiv speglas i lagstiftning som kommer påverka dem.

Vi vill också få på plats en europeisk talangpool, en digital plattform där småföretagare kan lägga ut platsannonser som kan sökas av människor utanför EU. Talangpoolen är tänkt som ett stödverktyg som småföretagare som vill rekrytera från utanför EU för att de inte hittar rätt kompetens på hemmaplan. Genom talangpoolen kan de få vägledning i arbetstillståndprocesser, få utbildningar i etisk rekrytering m.m.

Dessutom vill vi se ett ’regleringsstopp’ för reglerade yrken inom EU som i dagsläget gör det mycket svårt för småföretagare i tjänstesektorn att etablera sig i andra EU-länder.

Varför ska jag som småföretagare rösta på Centerpartiet i i EU-valet?

Centerpartiet är en röst för entreprenörskap i Europaparlamentet som står upp för alla de småföretagare som bygger vår ekonomi, och alla de som vill starta upp företag men ännu inte tagit steget. Vi ser positivt på innovation och näringslivets roll i den gröna omställningen.

Vi tror att svenska småföretagare vill göra rätt, så vi vill göra det lätt för dem att göra rätt. Men vi står också upp för freden och friheten som är en grundförutsättning för att ens kunna driva företag i Europa.

Vad ska du som företagare rösta på i EU-valet: Läs vad alla partier svarat här!