Liberalerna inför EU-valet: ”Detta vill vi göra för företagare”

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 5 juni, 2024
Publicerades: 3 juni, 2024
Foto av: Pressbild

”Inför euron i Sverige så snart som möjligt”. Vad vill Liberalerna förbättra för småföretagare inom EU? Varför ska du som företagare rösta på dem i EU-valet? Anna Maria Corazza Bildt, Liberalernas toppkandidat till EU-valet, svarar:

Vilka är de viktigaste områdena där ert parti vill göra förbättringar för småföretagare inom EU?

Europas småföretagare behöver färre och enklare regler för att kunna stärka sin konkurrenskraft och växa. Det är inte minst jag som familjeföretagare medveten om.

Den kommande mandatperioden behöver vi satsa på att stärka Europas konkurrenskraft, och där är småföretagarna nyckeln. Alla stora företag har börjat som små företag, och det är vår uppgift som politiker att underlätta för småföretagarna. Det gynnar oss alla. 

Vilka specifika politiska initiativ eller lagförslag planerar ert parti att driva i EU-parlamentet som stöttar småföretagare?

Den inre marknaden är den allra viktigaste för Sveriges och hela Europas småföretag. De hinder som kvarstår för att säkra fri rörlighet i Europa måste rivas – när det gäller varor, kapital och tjänster. Företag och arbetstagare ska inte behöva brottas med 27 olika regelverk och därför behövs fler gemensamma regler som gör vardagen enklare.

Det är viktigt att regelbördan inte ökar och att företagarnas vardag inte krånglas till i onödan till följd av svårtolkade eller alltför detaljstyrande regelverk. Liberalerna vill se bättre konsekvensutredningar av samtliga lagförslag i EU, och att regelbördan minskas. 

Liberalerna vill införa euron i Sverige så snart som möjligt. Det skulle minska valutaosäkerheten och underlätta för alla de företag som handlar med våra europeiska partners.

Varför ska jag som småföretagare rösta på Liberalerna i EU-valet?

Sveriges småföretagare behöver en stark röst och en erfaren företrädare i Bryssel, som kan förklara våra specifika förutsättningar på Europeiska. Den rösten är jag. Jag har drivit företag i flera europeiska länder min familj driver hotellverksamhet i Italien och vi ställt om verksamheten att bli fossilfri. Jag har tio års erfarenhet som europaparlamentariker och kommer att vara småföretagarnas orädda vän i Europa.

Vad ska du som företagare rösta på i EU-valet: Läs vad alla partier svarat här!