Miljöpartiet inför EU-valet: ”Detta vill vi göra för företagare”

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 5 juni, 2024
Publicerades: 3 juni, 2024
Foto av: Pressbild

”Stärk EU:s lagstiftning mot greenwashing”. Vad vill Miljöpartiet förbättra för småföretagare inom EU? Varför ska du som företagare rösta på dem i EU-valet? Pär Holmgren, en av Miljöpartiets toppkandidater till EU-valet, svarar:

Vilka är de viktigaste områdena där ert parti vill göra förbättringar för småföretagare inom EU?

Viktigast för oss gröna är den gröna omställningen. Det måste vara lätt att vara en del av omställningen, lätt att göra rätt och det måste löna sig för småföretagare att ta klimatansvar.

Den gröna omställningen hänger också tätt ihop med den digitala omställningen – här finns stora möjligheter att använda ny teknik och AI på ett sätt som både minskar vårt klimatavtryck och leder ökad livskvalitet. 

Vilka specifika politiska initiativ eller lagförslag planerar ert parti att driva i EU-parlamentet som stöttar småföretagare?

Jag kommer att verka för att utöka klimattullarna till att omfatta fler produkter, det hjälper europeiska företagare som tar klimatansvar i konkurrensen mot produkter från andra delar av världen som inte har betalat för sin klimatpåverkan.

Jag vill också stärka EU:s lagstiftning mot greenwashing – fejkade eller dåligt underbyggda påståenden om hållbarhet och klimat snedvrider den inre marknaden och drabbar de företagare som gör rätt för sig och med rätta kan marknadsföra sina tjänster och produkter som miljövänliga. 

Varför ska jag som småföretagare rösta på Miljöpartiet i EU-valet?

För att Miljöpartiet är det enda partiet som driver en klimatpolitik i linje med vetenskapen, som alltid kommer att prioritera den gröna omställningen och alltid kommer se till så att det lönar sig att ta ansvar för klimatet och den biologiska mångfalden för skogsägare och jordbrukare.

Vad ska du som företagare rösta på i EU-valet: Läs vad alla partier svarat här!