<![CDATA[]]>

Tummen upp för blått företagspaket

Camilla Björkman

Publicerades: 25 augusti, 2010

Efter att Alliansen presenterat sitt nya företagspaket, där bland annat sänkt restaurangmoms ingår, hurrar Sveriges småföretagarföreningar med bland annat Camilla Littorin i spetsen. Bara en klagar på att inte arbetsgivaravgiften sänks också.

Inför valet har Alliansen presenterat sitt stora företagspaket, som innehåller tio förslag för att göra det enklare och mer lönsamt att driva företag i Sverige. Läs en sammanfattning av dem här.

Nu jublar småföretagarföreningarna i Sverige. Camilla Littorin (bilden), förbundssekreterare på Företagarförbundet, är extra glad över den sänkta restaurangmomsen.

– Det är ett mycket välkommet besked från regeringen! Lika skattesatser för mat på restaurang och i butik underlättar för många småföretagare inom bland annat catering-, restaurang- och caféverksamheterna, säger hon.

Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström är också nöjd.

– Vi har under mandatperioden konsekvent pekat på att företagens villkor behöver prioriteras. Det är glädjande att tonläget nu är ett annat än tidigare, säger han.

– Jag hoppas verkligen att detta tonläge fortsatt ska sätta sin tydliga prägel på valrörelsen. Det är inte de konkreta löftena till olika ändamål som är det riktigt viktiga utan att både Alliansen och den rödgröna oppositionen konsekvent utgår från att det välstånd politikerna fördelar först måste skapas. Och det är i företagen som välståndet skapas, fortsätter han.

Företagarna är i vanlig ordning inte mycket för hurrarop, men tycker att Alliansen är ”på rätt spår”.

– Alliansens förslag är positiva, det är väldigt bra att det lyfter upp företagarfrågorna i valrörelsen. Det är visserligen bättre med generella än särskilda lösningar, men Företagarna har ingenting emot sänkt tjänstemoms. Att ha ambitionen att sänka restaurangmomsen är också bra – det skapar jobb och bekämpar svartarbete, även om vi ännu hellre hade sett en sänkning av arbetsgivaravgifterna, säger Företagarnas VD Anna-Stina Nordmark Nilsson.