<![CDATA[]]>

Vändning för exporten -åtminstone i Asien

Anders Andersson

Publicerades: 19 maj, 2009

En vändning uppåt för exporter skymtar, åtminstone i Asien. Småföretagen är mer optimistiska än storföretagen, enligt Exportrådets nya rapport.

Exportchefsindex  bygger på  frågor till de exportansvariga i små och stora företag.  De tillfrågade tror inte på någon stor och säker vändning uppåt. Men pessimismen är inte alls lika stor som i tidigare undersökningar.

Nästan hälften av företagen tror nu på en starkare marknad, medan den andra hälften tror på en ytterligare försvagning.

Småföretagarna är mer optimistiska än storföretagen, särskilt när det gäller vinstmarginalen, där många små tror på en snabb förbättring. 

I Asien ökar nu efterfrågan på exportvaoror markant, medan förändringen inte är lika stor i övriga världen.

Här är Exportrådets egna slutsatser av undersökningen:

  • Resultatet signalerar att vi kommit till en vändpunkt. För flertalet företag håller efterfrågan på att bottna, men det är endast en minoritet som upplever att det redan har vänt upp.
  •  Den senaste tremånadersperioden var mycket svag. En majoritet rapporterade vikande exportförsäljning och orderstockarna upplevs som otillfredsställande av en stor andel av företagen.
  • Företagen är mer positiva om den egna försäljningen det närmaste kvartalet änm marknadsefterfrågan.

Läs hela rapporten här