Utdelning eller lön. Vad funkar bäst? Foto: Getty Images

Kan jag ta utdelning i stället för månadslön?

Samuel Karlsson

Publicerades: 4 juni, 2018

Hur fungerar det med lön och utdelning i aktiebolag? Våra experter svarar på läsarnas frågor.

Läsarfråga:

Jag funderar på att starta ett aktiebolag och bedriva konsultverksamhet med mig själv som 100-procentig ägare och fakturerande konsult. Är det lagligt att ta ut fakturerade konsultarvoden som utdelning i samband med årsbokslutet i stället för ”månadslön”?
/Joakim

Expertsvar:

När det första verksamhetsåret passerats, bolagsskatten är betald (22 procent på vinsten) och det finns så kallat fritt eget kapital i bolaget finns möjlighet att ta utdelning, så det är lagligt att ta utdelning från ett eget bolag. Frågan är dock hur det blir beskattat och vad som är klokast utifrån andra perspektiv.

Om du äger aktier i ett bolag där du själv är aktivt verksam beskattas utdelningen enligt reglerna för fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Varje år ska du redovisa ditt ägande och dina utdelningar på blankett K10 som bilaga till din inkomstdeklaration.

På utdelning upp till det så kallade gränsbeloppet enligt blankett K10 sker beskattning med 20 procent. På utdelning med belopp överstigande gränsbeloppet sker beskattning som inkomst av tjänst, det vill säga med marginalskatt.

Nivåerna för marginalskatten är desamma som vid vanlig lön, men det blir inga arbetsgivaravgifter på en utdelning. Gränsbeloppet beräknas antingen enligt den så kallade schablonregeln, som för 2018 blir 169 125 kronor, eller enligt löneunderlagsreglerna. Enkelt uttryckt uppgår löneunderlaget till 50 procent av de utbetalda lönerna från företaget och dess dotterbolag.

För att utnyttja dessa regler krävs att företagsledaren eller närstående till denne tar ut egen lön från bolaget. Du kan läsa mer om reglerna för fåmansföretag på Skatteverkets hemsida. Om du tar utdelning i stället för lön måste du tänka på att du därmed inte får ta del av socialförsäkringar, som till exempel ger pensionsgrundande inkomst.

Utdelning som överstiger det så kallade  gränsbeloppet på blankett K10 kommer ju dessutom att beskattas som tjänsteinkomst, så du får bara ta del av den lägre skatten upp till gränsbeloppet.

Vad som är lämpligast är oftast en kombination, det vill säga du tar ut en del som lön och en del som utdelning, så du inte missar socialförsäkringarna som egen företagare, för det blir kostsamt den dagen du går i pension.

Jag föreslår att du pratar med en redovisningskonsult, en revisor eller en skattekonsult som kan räkna ut vilken nivå som blir bäst för dig över tid.
/Maria Sommert,
senior adviser på EY

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER DU OCKSÅ!