Gåva eller arv? Vad är bäst? Foto: Getty Images

”Kan mitt bolag ge ena barnet förskott på arvet?”

Samuel Karlsson

Publicerades: 28 september, 2018

Kan ett barn få ett förtida arv från förälderns aktiebolag? Experterna svarar på läsarna frågor.

Varje månad svarar Driva Egets experter på läsarnas frågor. Den här gången är det signaturen Elisabeth som har en fundering.

Fråga experterna: Ställ en fråga du också!

Kan mitt bolag ge ena barnet förskott på arvet?

Jag äger ett aktiebolag ensam och undrar om jag kan ge bort pengar till ett av mina barn, som behöver pengar till upprustning av ett hus. Jag har genom försäljning en kassa på över två miljoner och är skuldfri. Kan jag ge bort ett förtida arv och skriva att två övriga barn kompenseras senare?
/Elisabeth

Experten svarar

När ett bolag ska lämna gåvor så gäller det civilrättsliga begreppet värdeöverföring som beskrivs i Aktiebolagslagen (ABL).

Såhär står det i ABL 17 kap 5:
”Bolagsstämman eller, om saken med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse, styrelsen, får besluta om gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål…”

Det är alltså fritt fram att lämna gåvor civilrättsligt om dessa kriterier uppfylls. Men troligtvis uppfyller inte er situation dessa kriterier.

Du kan däremot ta ut vinsten som utdelning. Detta får en skatteeffekt, men i nästa steg kan du fritt ge pengarna i gåva till vem du vill utan någon skattekonsekvens då det i dagsläget inte finns någon gåvoskatt.
/Maria Sommert,
senior adviser på EY