Sjuklöneansvar och karensdag

Kan jag starta eget när jag har sjukersättning?

Samuel Karlsson

Publicerades: 18 september, 2018

Kan man starta företag samtidigt som man har sjukersättning? Våra experter svarar på läsarnas frågor.

Varje månad svarar Driva Egets experter på läsarnas frågor. Den här gången är det signaturen Marie som har en fundering.

”Jag har sjukersättning sedan 2008. Nu har jag tillsammans med ett förlag möjlighet att ge ut en bok. Jag betalar tryckningen men bör starta eget företag enligt förlaget. Vill dock inte sköta eller stå för ett företag. Finns det andra alternativ, som någon som har företaget åt en?”
/Marie

Experten svarar

Följande gäller för personer som fått sin sjukersättning efter 1 juli 2008. Har man fått sin sjukersättning före det gäller andra regler. Även den som har fått sin sjukersättning enligt reglerna som gäller sedan 1 juli 2008 har möjlighet att arbeta samtidigt med sjukersättningen.

I vilken omfattning utbetalningen av sjukersättning påverkas beror på i vilken omfattning man arbetar. Rätten till sjukersättning grundar sig på att arbetsförmågan bedöms vara nedsatt, och i vilken omfattning man klarar av att arbeta påverkar därför rätten till sjukersättning.

När Försäkringskassan bedömer arbetsförmåga används 40 timmar i veckan som måttstock för vad som är att betrakta som heltidsarbete. Den som har hel sjukersättning, och börjar arbeta halvtid, det vill säga 20 timmar i veckan, kan få halv sjukersättning utbetalt.

Ställ en fråga till experterna här du också!

För den som inte har fasta arbetstider och fast månadslön krävs det oftast en noggrann utredning av hur personen förlägger sin arbetstid och vilken arbetsinsats sysslan kräver. När det är svårt att avgöra vilken arbetsinsats arbetet kräver kan även inkomster för arbetet vägas in i bedömningen. Men det är inte inkomsternas storlek i sig som påverkar utbetalningen av sjukersättning, utan arbetsinsatsen.

Man kan prova på att arbeta med vilande sjukersättning i två år utan att förlora rätten till sjukersättning. Dock påverkas utbetalningen av sjukersättning beroende på i vilken omfattning man arbetar.

Fördelen med att arbeta med vilande sjukersättning är att om det inte fungerar med att arbeta så får man tillbaka
utbetalningen av hela sin sjukersättning. Man ska alltid kontakta Försäkringskassan innan man börjar arbeta, oavsett om man är anställd eller egen företagare. Annars riskerar man att Försäkringskassan i efterhand kräver tillbaka den sjukersättning som utbetalats felaktigt.

/Andreas Stjernberg,
Försäkringskassan

Du kan alltid fakturera
genom företag som Frilans Finans och på det viset slippa driva företag själv.
/Yasemin Bayramoglu, Driva Eget