Vad gäller när man vill hyra ut lägenheten några veckor? Foto: Getty Images

Hyra ut privat eller i firma?

Redaktionen

Publicerades: 16 oktober, 2018

Vad gäller när man vill hyra ut lägenheten några veckor? Driva Egets expert svarar på läsarnas frågor.

Läsarfråga:

”Jag ska bygga parhus i fjällen där de två lägenheterna hyrs ut. 2–3 veckor om året ska vi använda den ena lägenheten. Vad är klokast – att starta företag för uthyrningen eller ha det privat?” /Marie

Experten svarar:

Uthyrning av privatbostad som till exempel ett fritidshus eller en lägenhet beskattas med 30 procent skatt av överskottet. Om det är en bostadsrätt som hyrs ut får man dra av avgiften till bostadsrättsföreningen samt 40 000 kronor från hyresintäkten när det skattepliktiga överskottet ska beräknas.

Gäller det ett småhus får man i stället beräkna ett schablonavdrag på 20 procent av hyresintäkten samt 40 000 kronor för att beräkna det skattepliktiga överskottet.

Om det skulle röra sig om flera bostäder kan det vara svårare att få det klassificerat som privatbostäder och kunna åtnjuta denna förmånligare beskattning. I stället blir det en näringsverksamhet som beskattas med marginalskatt och sociala avgifter.

Att äga parhuset genom ett aktiebolag kan vara möjligt, men då måste man beakta att detta är något som blir föremål för förmånsbeskattning till marknadshyra på grund av möjlig dispositionsrätt till bostaden. Detta beräknas normalt på helårsbasis, så om ni inte hyrt ut huset, riskerar ni att bli beskattade för en marknadshyra för hela året.

Ni bör ta kontakt med en skatterådgivare eller redovisningskonsult för att se över hur skattekonsekvenserna kan bli just i ert fall.
/Maria Sommert,
skatteexpert på EY

FRÅGA EXPERTERNA DU OCKSÅ