Hur tar man betalt i aktier på rätt sätt? Experten svarar. FOTO ADOBE STOCK

Kan jag ta betalt i aktier för mitt jobb?

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 15 februari, 2019

Vad händer med momsen om man får betalt i aktier  och hur bokför man så att det blir rätt? Experten Klara Modin på EY svarar på läsarfrågan.

LÄSARFRÅGA: Jag har blivit erbjuden att få betalt i aktier för mina redan fakturerade konsulttjänster i ett företag. Nu undrar jag hur detta ska bokföras och kvitteras. Vad händer med momsen? Min fordran till företaget är 40 000 kronor + moms. Ska jag då få aktier för 40 000 kronor? Hur bokförs detta så det blir rätt?
/Anette

EXPERTEN SVARAR: Om du har tillhandahållit tjänster till ett värde om 40 000 kronor, så ska du med en momssats på 25 procent redovisa 10 000 kronor i moms på försäljningen. Detta gäller oavsett om du får betalt i form av pengar eller i form av andra varor eller tjänster såsom aktier (i det sistnämnda fallet brukar man prata om en barter- eller bytestransaktion).

Eftersom du vill behålla 40 000 kronor som ersättning för de tjänster du har tillhandahållit, och du dessutom ska kunna betala in 10 000 i moms till staten utan att behöva ”ta” av ersättningen för tjänsterna, behöver du få aktier till ett värde om 50 000 kronor för få täckning för både din fordran och moms. Momsen måste ju dock inbetalas till staten i form av pengar, därför är det bästa om du kan få aktier till ett värde av 40 000 kronor och få resterande kontant.

När det gäller frågan om hur transaktionen ska bokföras, så svarar min kollega Viviann Skoglund-Smew, redovisningsspecialist, följande: Som du säger har ditt företag en kundfordran på det bolag du ska få aktier i på 40 000 kronor plus moms, alltså totalt 50 000 kronor.

Aktierna som du får bokförs antingen som en finansiell anläggningstillgång (till exempel på konto 1352), om du avser att inneha dem en längre period, eller som en omsättningstillgång om det rör sig om en kortfristig placering.När aktierna erhållits debiteras kontot för aktierna med 50 000 kronor och kundfordran krediteras med motsvarande belopp.
/Klara Modin, momsspecialist på EY