Coverbandet hävdar att de inte behöver vara F-skattare. Så här svarar experten. FOTO ADOBESTOCK

Anlita någon som inte är F-skattare – så funkar det

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 19 februari, 2019

Kan vi hyra band som inte är F-skattare? Det är frågan till Driva Egets expertpanel. Absolut, menar skatteexperterna. Läs varför.

LÄSARFRÅGAN: Vi ska ha personalfest i vårt AB och har hyrt in ett coverband. Nu visar det sig att det är en hobbyverksamhet och att de inte är registrerade för F-skatt eller moms. Vi vill ha en faktura till vårt AB och bandet menar att de kan fakturera utan moms. Går det?
/Pernilla

EXPERTEN SVARAR: När man bedriver en verksamhet vars omsättning inte beräknas överstiga 30 000 kronor (och ej heller gjort det under något av de två föregående åren) kan man mycket riktigt välja att hantera denna verksamhet som momsfri. Förutom denna regel så finns det dock även ett särskilt undantag från momsplikt som gäller för ”en utövande konstnärs” framförande av ett upphovsrättsligt skyddat verk inför publik.
Eftersom spelningen utgör ett framförande inför publik av upphovsrättsligt skyddad musik, bör bandet alltså kunna fakturera ert AB för spelningen utan moms – oavsett om verksamheten utgör en hobbyverksamhet eller ej.

När man betalar någon som inte innehar F-skatt måste betalaren innehålla 30 procent skatt av ersättningen som är hänförlig till arbetet samt betala arbetsgivaravgifter. Musiker som spelar inför publik räknas som arbete och i ditt fall ska därmed bolaget innehålla skatt samt betala arbetsgivaravgifter.

LÄS OCKSÅ: VAD HÄNDER MED FÖRETAGET VID BODELNING?

För bandets del kommer inkomster från uppdrag inte att räknas till hobbyverksamhet. I så fall krävs att det inte är inkomster från ett uppdragsförhållande. Inkomster från uppdrag beskattas i inkomstslaget tjänst. Till hobbyverksamhet hänförs även verksamheter av hobbykaraktär utan något egentligt vinstsyfte inom ramen för så kallat kulturarbete.

Det kan vara fråga om personer som normalt har fast anställning och på fritiden ägnar sig åt musik, måleri, foto och liknande. Inkomsterna uppstår utan att det finns något uppdragsförhållande (tjänst), man är inte beroende av inkomsterna för sin försörjning och näringsverksamhet bedrivs inte.
Frågan om ni ska innehålla skatt för framträdande beror alltså på hur ofta bandet spelar och om det har ett vinstsyfte. Stäm av detta noga i förväg!
/Maria Sommert och Klara Modin på EY