<![CDATA[]]>

Inte tillräckligt med stöd vid ägarskiften

Camilla Björkman

Publicerades: 10 juni, 2014

Ett lyckat ägarskifte bidrar med fem nya jobb, jämfört med ett nytt företag som kan generera två. Ändå finns inte tillräckligt med stöd kring ägarskiften, visar en ny avhandling.

Förr var det vanligt att småföretag gick vidare till nästa generation inom familjen när grundaren gick i pension. Idag sker detta hos allt färre företag (25–40 procent) – i stället försöker man oftare hitta en köpare utanför familjen.

Detta ställer nya krav på både köpare, säljare och de organisationer som ska hjälpa till vid ett ägarskifte, något som undersöks i avhandlingen Ägarskiften i mindre företag av ekonomie doktor Karin Dahlström vid Mittuniversitetet.

Hon har studerat hur kunskapsläget ser ut vad gäller ägarskiften, liksom vad som görs i Jämtland och Västernorrland för att stötta och underlätta ägarskiften i mindre företag.

Studien visar att det råder stor brist på entreprenörer som kan och vill ta över bärkraftiga, mindre företag. Samtidigt finns inte tillräckligt med stöd till ägarna av företaget för att hantera ett ägarskifte och ro i land det med gott resultat.

Detta kan anses vara problematiskt eftersom vi går miste om både tillväxt och arbetstillfällen. Avhandlingen refererar till studier som visar att det i genomsnitt bevaras fem jobb i varje mindre företag som skiftas, medan nya företag i genomsnitt alstrar två nya jobb. Studier visar också att företag som övertagits via ett ägarskifte överlever oftare än nystartade företag.

Avhandlingen avslutas med en rad rekommendationer. Ett litet urval av dem är:

Till offentliga verksamheter, näringslivsorganisationer och marknadsaktörer:

  • Säkra att de statliga regelverken och skattesystemen främjar ägarskiften av mindre företag, både när det gäller skiften inom familjen men även när det gäller externa skiften.
  • Upprätta liknande stöd som man kan få vid start av företag, fast denna gång till företag som utan ett ägarskifte skulle riskera avveckling. Starta-eget-bidrag finns redan som erbjudande från arbetsförmedlingen men inget liknande finns för ta-över-ett mikroföretag.
  • Satsa bredare än idag på att stimulera entreprenörskap i samhället. Idag ligger fokuset på nyföretagande och innovation medan övertagande av befintliga företag är en blind fläck. Övertagandet av befintliga företag bör kommuniceras och marknadsföras brett och kontinuerligt som en möjlig väg till att bli egenföretagare och entreprenör.
  • Bygg strukturer och system där insatser och stöd till ägarskiftesfrågan integreras med entreprenörskaps-, tillväxt- och utvecklingsarbetet. Detta bör ske med både lokal och regional samverkan.

Till ägare av mindre företag: 

  • Ha redan från starten i åtanke att ägar- och ledarskapet inte kommer att vara för evigt.
  • Börja därför tidigt med att skaffa kunskap och säkra professionell rådgivning och stöd vid ett ägarskifte.
  • Tänk och agera i nya banor: Mjuk övergång, successivt skifte eller tillämpa ett ”modultänkande”, där kanske vissa delar säljs och vissa delar behålls och kanske hyrs ut.

I Driva Eget nummer 4/2014 har vi ett 10-sidigt tema om att köpa och sälja företag.