Har du förberett för generationsskiftet? Foto: Getty Images

Är du redo för generationsskiftet?

Redaktionen

Publicerades: 19 mars, 2018

Generationsskiftet står för dörren i mänga företag. Hela 14 procent eller 68 000, av Sveriges företagare är mellan 65 och 74 år. Under de närmaste åren kommer antalet ägarskiften i svenska företag nå rekordnivåer.

När arvs- och gåvoskatten avskaffades 2005 var ett av motiven att underlätta generations- och ägarskiften i småföretag efter att de konstaterats att många företagare närmade sig 65-årsåldern. Men många företagare fortsatte att arbeta, vilket har gjort att andelen företagare över 65 år stigit från cirka 9 procent till 14 procent på 10 år. Det visar en ny analys från Swedbank och sparbankerna som bygger på en bearbetning av statistik från EU:s statistikmyndighet Eurostat och en undersökning från Sifo. Analysen visar också att av 34 undersökta länder i Europa är det bara Portugal som har en högre andel äldre företagare än Sverige. EU-genomsnittet ligger på sex procent.

Ekonomiska motiv och arbetsglädje

Att svenska företagare väljer att arbeta långt upp i åldrarna har flera orsaker. En ny Sifo-undersökning som genomförts visar att 25 procent av dagens företagare räknar med att arbeta fram till minst 68 år. Motsvarande andel bland heltidsanställda är 10 procent. Många företagare fortsätter att arbeta för att de vill, men det finns också en grupp som menar att det är en ekonomisk nödvändighet.

LÄS OCKSÅ: Osämja hinder för generationsskiftet

– Att företagare upplever att deras arbete är meningsfullt och att arbetsglädjen ligger till grund för ett längre arbetsliv är positivt. Som företagare är det dock extra viktigt att se till att ha egna pensionslösningar och försäkringar på plats för att skapa större frihet i hur länge man ska fortsättas jobba, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Generationsskiftet – en framtidsfråga

Oavsett vilka motiv företagarna har till att arbeta långt efter att de fyllt 65 år kommer de till slut att behöva lämna sina verksamheter. Att så många ägarskiften som möjligt lyckas har betydelse för fler än företagarna själva. Cirka 15 000 av företagarna är över 65 år har anställda. De övriga drygt 50 000 företagarna har en verksamhet som i många fall kan erbjuda en väg in på arbetsmarknaden för många av dem som idag står utanför arbetsmarknaden.

Så lyckas du med ditt ägarskifte

• Planera ditt ägarskifte i tid.
• Identifiera flera potentiella köpare. De kan finnas bland anställda, konkurrenter, kunder och leverantörer.
• Se över vilka skattemässiga konsekvenser olika upplägg kan ha. Det gäller till exempel vilken bolagsform verksamheten bedrivs i.
• Vid en överlåtelse inom familjen är det ofta viktigt att se till att företaget är tillräckligt stabilt finansiellt för att kunna lösa ut ett eller flera barn.
• Undvik att låta företaget vara ditt enda pensionssparande. Om dina prisförväntningar påverkas av andra hänsyn än marknadsvärdet blir det svårare att komma överens med potentiella köpare.
• Ta gärna extern hjälp för både värdering av företaget och genom själva säljprocessen.