<![CDATA[]]>

Sätt rätt pris inom familjen

Gustaf Brickman

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 29 oktober, 2014

Driver du ett familjeföretag som det är dags att lämna över? Då gäller det att hitta rätt pris, tänka på pensionen och fundera över om eventuella syskon ska kompenseras, och hur. Här är expertens råd.

Hur själva överlåtelsen vid ett ägarskifte görs på bästa sätt beror till stor del på de inblandades ekonomi. Även det måste planeras i god tid.
– De flesta lantbrukare går ogärna med stor vinst, i stället återinvesterar man i företaget. Men det avspeglas ju senare i din pension. Därför är det viktigt att ni i ett tidigt skede ser till att börja bygga upp en vinst i företaget, eller börjar göra pensionsavsättningar. Föräldrarna ska kunna få en dräglig tillvaro efter skiftet, säger Erik Larshamre som jobbar med generationsskiften på LRF Konsult.

Det kan tyckas mindre intressant vad försäljningspriset slutar på när försäljningen sker inom familjen. Men det är viktigt av flera skäl, inte minst på grund av skatten.
– Om den som tar över betalar mer än taxeringsvärdet räknas det som försäljning och de gamla ägarna kan få betala skatt. Men om priset är lägre är det fråga om gåva och de gamla ägarna slipper skatt. I stället tar den nye ägaren på sig en latent skatteskuld. Vilket som är det bästa alternativet varierar från fall till fall, säger Erik Larshamre.

Han tillägger att i företag som varit i familjens ägo länge är ofta en mycket stor del av värdet vinst, vilket gör skatteskulden stor.

Ett annat skäl att sätta ett korrekt pris handlar om hur de andra syskonen ska kompenseras. Det är en av de allra viktigaste frågorna vid ett ägarskifte inom familjen, menar han.
– Det finns ingen lag som säger att föräldrar måste vara rättvisa mot sina barn. Men att inte försöka vara det vid den här typen av skiften är det dummaste man kan göra. Det kan skapa osämja i familjen, kanske för all framtid.

Det är föräldrarna som ska kompensera de övriga syskonen. Ofta kommer lejonparten av kompensationen från den köpeskilling det övertagande syskonet har betalt. Eftersom föräldrarna kanske måste leva på de pengarna är kompensationens storlek viktig.

Om försäljningen sker till marknadspris ska det inte utgå någon kompensation alls till de övriga syskonen, men så är sällan fallet. Det är dock vanligt att de övriga syskonen övervärderar sin del av familjeföretaget.
– Många tror att man helt enkelt tar företagets värde och delar det på antalet syskon. Men det är långt ifrån så enkelt. Från marknadsvärdet ska först den latenta skatteskulden dras, det vill säga den summa som hade gått till skatt vid en extern försäljning. Sedan ska summan föräldrarna får räknas bort, och eventuella befintliga lån som övertas. Det som sedan är kvar ska delas mellan samtliga syskon.

Vad är rätt pris?

Generella svar på vad en son eller dotter ska betala för gården är svåra att ge. Men förenklat ser det ur så här:

Situation 1
Det finns ett barn och föräldrarna har en god och välordnad ekonomi.

Lösning: Sonen eller dottern betalar så lite som möjligt.

Situation 2
Det finns flera syskon och föräldrarna har en god och välordnad ekonomi.

Lösning: Beräkna hur mycket den som tar över har råd att betala. Om möjligt, se till att ersättningen är tillräckligt stor för att föräldrarna ska kunna ge kompensation till syskonen.

Situation 3
Det finns flera syskon och föräldrarna behöver pengar för att klara framtiden.

Lösning: Ta reda på dels hur mycket föräldrarna behöver för att kompensera sig för en dålig pension, dels vad barnet har möjlighet att betala. Beräkna sedan kompensationen till syskonen. När man fastställt vad den som tar över ska betala får man se hur mycket av det som föräldrarna kan avstå för att ge i kompensation. Om syskonen inte kan få full kompensation vid skiftet är en lösning att komplettera med ett testamente. Då kan de få ärva en större del efter föräldrarna än vad den som tagit över får göra.

LÄS MER:
När ett ägarskifte sker inom familjen är det inte bara pengar som räknas. Att familjen håller sams, både i dag och i framtiden, är ju minst lika viktigt. Här är expertens tips.

Allt om generationsskifte hittar du här!