Generationsskifte kan skapa problem i familjen. Illustration Göran Uggla

”Vem ska få ta över företaget?”

Samuel Karlsson

Publicerades: 21 augusti, 2018

Generationsskifte kan vara ett delikat problem. Hur gör man för att lämna över till barnen utan att skapa konflikter.

I varje nummer av Driva Eget hjälper psykologen och psykoterapeuten Madeleine Gauffin Rahme en läsare med företagarlivets mänskliga sidor – känslorna, relationerna och välmåendet.
Den här gången är det ett generationsskifte som hotar att rubba familjefriden.

Hej Madeleine!

Jag har ett delikat problem. Jag börjar bli lite till åren och tänker att jag inte vill driva mitt företag vidare särskilt många år till. Det här med generationsväxling är ju inte helt enkelt. Fast för många verkar det handla om att det inte finns något barn som vill ta över verksamheten. I mitt fall är det precis tvärtom.

Två av våra tre barn är intresserade av att ta över. Men jag vet inte hur vi skulle lösa det med familjerelationerna intakta.

Det ena barnet har jobbat länge i bolaget och har goda kunskaper om verksamheten. Men det barnet ser jag mer som en förvaltare. Någon som skulle kunna göra ett jättebra jobb för att driva företaget vidare i den form det är idag. Men jag är inte säker på att det räcker.

Med alla förändringar som sker i och med digitaliseringen känner jag själv att det andra barnet, som inte jobbat lika mycket i bolaget alls, skulle kunna vara mer av en innovatör. Kanske den personen som skulle kunna komma in och se med nya ögon på verksamheten. Vad behöver vi för att kunna växa framåt.

Men hur säger jag det till det barn som jobbat vid min sida längst? Som har varit otroligt lojal och stabil under närmare tio år nu?

Visst, man skulle kunna föreslå att de driver företaget ihop, men någon måste ju ändå bli vd. Och till saken hör att dessa två barn egentligen aldrig varit särskilt nära. De är helt enkelt ganska olika varandra och har därför valt olika vänner och sysselsättningar genom åren.

Jag är jätterädd för att detta ska blossa upp till en familjekonflikt. Är det bättre att rentav inte låta någon av dem ta över? Då är ju risken att båda blir arga på mig.

 /Bengt

”Lättare sälja till utomstående”

Ja, i sanning ett delikat problem. Hur du än gör med det hela kan det bli problematiskt. Det är nog bra om du funderar över vad som är viktgast för dig. Är det att företaget blomstrar och kanske till och med får ett nytt uppsving? Eller är det goda familjerelationer?

Jag tror du har helt rätt i att det är som bäddat för konflikter mellan dina barn om det scenario som du målar upp blir verklighet. Vad det ena och det andra barnet har för drivkrafter för att verka i ditt företag och sedan i deras eget vet vi inte.

Det barn som jobbat tio år vid din sida… Varför har han/hon gjort det? Av verkligt intresse för företaget eller för att vara dig till lags? Om det är för att vara till till lags och för att vara lojal och trogen mot dig kan det vara mycket svårt att låta denna person få en tillbakahållen position i verksamheten utan att han/hon blir besviken och därefter reagerar.

Barn numero två verkar inte ha jobbat alls i verksamheten? Då kan det, som du själv antyder, vara mycket känsligt att ge denna person en stor plats. Hur kommer det sig att det är aktuellt nu för denna person?

Hur viktigt är det egentligen för dig att ditt företag fortsätter i familjen? Går det att betrakta verksamheten som något fantastiskt som du byggt upp och som gett familjen mycket gott? Kan man då tänka sig att resonera som så att nu är det andra tider och det är bra det också …?

Om du säljer det till en person som inte har något med familjen att göra eliminerar du en oerhört stor källa till konflikter mellan barnen. Kanske utvecklas företaget då åt ett håll du inte tänkt dig, men det skulle kunna vara bra ändå. Du startade det, du säljer det och så får det ny vind i seglen!

Vi håller ofta krampaktigt fast i saker och ting och tror vi måste göra så. Främst är det nog trygghet vi söker när vi vägrar släppa taget. Vi kan hålla fast så hårt att vi inte ser någon annan möjlighet än den situation som vi befinner oss mitt i. Det kommer aldrig något gott ur att bita sig fast.  Vi förlorar möjligheter till nya och berikande upplevelser.

Tänker du att barnen ska bli besvikna om du inte låter dem ta över? Det klarar de säkert bra. Du har naturligtvis rätt att göra precis som du vill med ditt företag och om du anser det bäst för alla att någon utomstående tar över. Det betyder samtidigt det goda att du låter barnen vara fria från bindningar till det gamla och att det ska vara på ett visst vis.

Du skulle kunna samla dina tre barn till ett möte där du berättar om dina funderingar och din oro.

En annan parameter är förstås hur barn tre ska kompenseras om de andra två får ta över. Hur tänker du kring det? 

Så vid detta möte kan du tala helt fritt ur hjärtat och be dem säga hur de tänker och känner inför att du inte vill driva vidare själv längre. Låt då också barn nummer tre komma till tals och låt henne/honom beskriva hur han/hon tänker kring kompensation.

Då kan ha en rad frågor förberedda till mötet så du får fram det viktigaste. Du bör också berätta för barnen om du överväger att sälja till någon utomstående. Berätta för dem vilka fördelar du ser med det.

För husfridens skulle och för att förebygga för framtida syskonkonflikter är det nog en mycket god idé att låta någon annan än barnen ta över. Man kan till och med se det som att du vid ett sådant beslut hjälper till att hålla familjefred.

Beslutet är ditt och ingen annans. 

Våga välja det som står dig närmast om hjärtat.

Lycka till!

Madeleine Gauffin Rahme

Leg psykolog och leg psyko-terapeut