Magdalena Andersson, finansminister. FOTO KRISTIAN POHL

Glädjebesked inför generationsskiften

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 7 mars, 2019
I sommar blir det samma villkor om man väljer att överlåta sin rörelse till en familjemedlem som till någon utomstående. Det framgår av ett förslag från regeringen idag.
När de tilltänkta ändringarna i de så kallade 3:12-reglerna skrotades i våras blev det inte heller några ändringar av skattereglerna vid generationsskifte inom familjen. Men nu har alltså regeringen som förväntat (det var en del av januariöverenskommelsen) föreslagit att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående, något som bland annat Driva Egets Anders Andersson propagerat för länge.

LÄS OCKSÅ: ”Detta kan klubbas direkt!”

Som reglerna ser ut idag kan man behöva betala mer skatt om man behåller företaget inom familjen, än om man säljer till någon utomstående. Ett onödigt och orättvist hinder, särskilt som det redan är svårt nog att få till stånd generationsskiften för väldigt många företag som i dag har lite äldre ägare.

– Det här underlättar för att företag kan fortsätta drivas inom familjen när någon går i pension. Det är viktigt eftersom familjeföretag är en central del av svensk ekonomi och står för ett stabilt och långsiktigt ägande, säger finansminister Magdalena Andersson.

Nya förslaget härstammar från utredningen Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag. Ett undantag från bestämmelsen om så kallad samma eller likartad verksamhet föreslås.

Regeringen föreslår ytterligare en ändring i syfte att hindra kringgåenden. Ändringen innebär att tillämpningsområdet för de särskilda reglerna om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, utvidgas. Med förslaget ska 3:12-reglerna tillämpas även när samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett indirekt ägt företag.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.