”Det vänder redan i år”

Anders Andersson

Publicerades: 8 maj, 2009

Två av tre småföretagare tror att det blir bättre tider redan i år. Det visar en ny undersökning.

Bland annat mot bakgrund av att orderingången till svensk industri ökat något och att USA:s centralbankschef säger sig se ljusglimtar i världsekonomin har programföretaget Visma Spcs ställt denna fråga till sina kunder:

”Ser du att det kan komma bättre tider för ditt företag redan i år?”. Hela 68 procent av de 1 600 som svarade sa ja.

– Det är inte helt överraskande att många småföretag är optimistiska. När vi frågade våra kunder för fyra månader sedan trodde nio av tio mer på den egna verksamheten än på svensk ekonomi i allmänhet, säger Vismas informationschef Lars Fredell.

– Ett litet företag jobbar närmare marknaden än stora organisationer och kan därför ofta vara mer flexibelt. I den undersökning vi gjorde vid årsskiftet var krismedvetandet tydligt bland småföretagarna.

– Krisen skulle mötas med försiktigare investeringar och försök att minska lånen. Detta ger sannolikt effekt nu, säger Lars Fredell.