<![CDATA[Stefan Löfvens tal i Almedalen 2015. Foto: Anders Löwdin]]>

Här är regeringens mest småföretagarfientliga förslag

Ebba Arnborg

Publicerades: 22 augusti, 2016

Småföretagarna ska rädda Sverige, heter det från politikerhåll. Ändå driver regeringen just nu igenom flera förslag som är direkt småföretagarfientliga. Ett av de värsta har dragits tillbaka. Men inte de 15 andra…

För att Sverige ska behålla sitt välstånd behövs det jobb. Inte sällan hör man politiker rikta sitt hopp till landets småföretagare. Trots det kommer nu förslag från regeringen på flera områden som är direkt småföretagarfientliga.

Svenskt Näringslivs tidning Entreprenör har listat de förslag från regeringen som de anser kan slå hårdast mot småföretag.
– Ambitionen hos regeringen är hög, man vill bidra till att skapa 500 000 nya jobb. Hur man ska nå det målet är dock en gåta när man samtidigt med imponerande målmedvetenhet presenterar förslag efter förslag som slår direkt mot just de företag där de flesta arbetstillfällena skapas. I de små företagen, skriver Entreprenörs chefredaktör Niklas Mattsson.

En lista vi skriver under på, och presenterar i korthet här:

* Sjuklöneskatten
Enligt ett förslag skulle arbetsgivarna tvingas betala 25 procent av sjukpenningen efter 90 dagars sjukskrivning. Utan bortre gräns. Kan bli väldigt stora summor för ett litet företag. (Uppdatering: Det blev massiv kritik. Och regeringen drog den 23 augusti tillbaka förslaget. Läs mer om det här!)

1. Ny upphandlingslagstiftning 
Planeras införas 2017 och kommer troligtvis ställa mycket högre krav på leverantörer vad gäller arbetsvillkor för underleverantörer. Blir svårt för små organisationer att hantera.

2. Månadsrapportering av skatter och avgifter
… utreds nu för alla företag. Hittills har små företag kunnat redovisa dessa uppgifter en gång i kvartalet.

3. Begränsad möjlighet att visstidsanställa
Sedan maj finns nya regler kring visstidsanställningar. Tidigare gick sådana automatiskt över till en tillsvidareanställning efter två år inom en femårsperiod, men nu kan visstidsanställningar under längre tid räknas in. Påverkar små företag som ofta har minimala ekonomiska marginaler och behöver kunna bemanna efter behov.

4. Vinstbegränsning i välfärden
Inte färdigt, men på gång. Många småföretag vågar därför inte satsa på utveckling.

5. Pålagor på transporter
I höstbudgeten infördes en ny modell för årliga automatiska höjningar av skatten på bensin och diesel. Förutom KPI ska man även årligen räkna upp skatten med två procent. Slår inte minst mot företag i glesbygd.

6. Höjd koldioxidskatt – och höjd kilometerskatt
… utreds just nu och skulle slå hårt mot de mindre företagen ute i landet.

7. Skatt på flygresor
En utredning ska lägga förslag på hur en skatt ska införas på inrikesflyg. Förutom ökade kostnader kan det leda till färre avgångar och nedlagda flygplatser – och påverka småföretag ute i landet.

8. Höjd arbetsgivaravgift för unga
Nedsättningen av socialavgifterna för unga tas bort helt från och med den 1 juni 2016. Det betyder en höjning från 25,48 till 31,42 procent för aktiebolag och från 23,72 till 28,97 procent för enskild firma. För små företag med stor andel unga anställda slår detta extra hårt. Läs mer här!

9. RUT och ROT 
Minskade avdragsmöjligheter slår hårt mot små företag. Läs mer här!

10. Slopad avdragsrätt för representation
Föreslås från januari 2017 och skulle innebära en skatteskärpning på 1 miljard kronor. Läs mer här!

11. Låg omsättningströskel för moms
Ett förslag om en omsättningströskel för moms på 30 000 kronor har lagts. De flesta EU-länder ligger väsentligt högre, till exempel är den cirka en miljon kronor i Storbritannien.

Entreprenör nämner även

  • Krångligare regler för rekrytering av utomeuropeiska medarbetare
  • Återinförda lönekartläggningar
  • Förslag om att undanta civilsamhället från LOU

Läs mer:

strandhäll

Efter kritikstorm: Nu backar regeringen från skatteförslag

Efter massiv kritik drar nu regeringen tillbaka förslaget om sjuklöneskatt, som hade kunnat slå hårt mot små företag. Läs mer här!