Kristdemokraterna inför EU-valet: ”Detta vill vi göra för företagare”

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 5 juni, 2024
Publicerades: 3 juni, 2024
Foto av: Pressbild

”En skarp röst mot hindrande regelbördor”. Vad vill Kristdemokraterna förbättra för småföretagare inom EU? Varför ska du som företagare rösta på dem i EU-valet? Alice Teodorescu Måwe, Kristdemokraternas toppkandidat i Eu-valet, svarar:

Vilka är de viktigaste områdena där ert parti vill göra förbättringar för småföretagare inom EU?

Regelförenklingar, långsiktiga villkor och större möjlighet till nationella anpassningar av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Vilka specifika politiska initiativ eller lagförslag planerar ert parti att driva i EU-parlamentet som stöttar småföretagare?

  • Att intensifiera Fit for Future som ingår i Refit-programmet för att minska företagens regelbördor
  • Inför en generell och tvingande regel för EU-byråkratin om 1 regel in – 2 regler ut. Genom att ta bort regelbörda får företagare möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet – vilket leder till fler jobb, ökade skatteintäkter och fler företagare.

Varför ska jag som småföretagare rösta på Kristdemokraterna i EU-valet?

För att Kristdemokraterna blir en skarp röst mot hindrande regelbördor. Vi kräver en generell och tvingande regel för EU-byråkratin om 1 regel in – 2 regler ut. Genom minskad regelbörda får företagare möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet – vilket leder till fler jobb, ökade skatteintäkter och fler företagare.

Regelförenklingar är även nödvändiga för att få till stånd en långsiktigt hållbar och tillväxtvänlig klimatpolitik. Den samlade lagstiftningen förhindrar idag i många fall möjligheten till investeringar i de nyckelprojekt som krävs för att klara den gröna omställningen, till exempel utbyggnation av elnät, industrietableringar, ett aktivt skogsbruk, bostadsbyggande, infrastruktur och gruvnäring. Detta hämmar europeisk konkurrenskraft och tillväxt vilket i sin tur riskerar undergräva EU:s förmåga att leva upp till unionens klimatåtaganden.

Kommande EU-lagstiftning på miljöområdet måste ta stor hänsyn till industrins behov och EU:s konkurrenskraft.

Vad ska du som företagare rösta på i EU-valet: Läs vad alla partier svarat här!