Vänsterpartiet inför EU-valet: ”Detta vill vi göra för företagare”

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 5 juni, 2024
Publicerades: 3 juni, 2024
Foto av: Pressbild

”Korta ned betaltiderna, särskilt från storföretag”. Vad vill Vänsterpartiet förbättra för småföretagare inom EU? Varför ska du som företagare rösta på dem i EU-valet? Hanna Gedin, en av Vänsterpartiets toppkandidater till EU-valet, svarar:

Vilka är de viktigaste områdena där ert parti vill göra förbättringar för småföretagare inom EU?

Vår politik för små och medelstora företag handlar om att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för anställda. Det handlar om långsiktiga spelregler för att säkerställa både ekonomisk utveckling, social trygghet och förutsättningar för en ekologisk omställning.

Vilka specifika politiska initiativ eller lagförslag planerar ert parti att driva i EU-parlamentet som stöttar småföretagare?

Vänsterpartiet vill sänka elpriserna genom att införa den elprismodell vi föreslagit kallad Sverigepriser. De höga och kraftigt svängande elpriserna har varit ett väldigt stort problem för många småföretagare. Både på grund av de höga kostnaderna och den stora osäkerhet de medfört.

Vi vill se hårdare tag mot den arbetslivskriminalitet som idag utgör en osund konkurrens och ett stort hot mot seriösa företag som gör rätt för sig.

I EU-parlamentet har vi också drivit på för att korta ned betaltiderna, särskilt från storföretag, eftersom det ofta är svårt för mindre företag att ligga ute med stora summor pengar.

Varför ska jag som småföretagare rösta på Vänsterpartiet i EU-valet?

För att Vänsterpartiet värnar småföretag, deras villkor och förutsättningar. Vi vill att de EU-regelverk som gynnar storföretagen reformeras till att prioritera samhällets och medborgarnas intressen. Makten ska komma närmare folket och lokalsamhället, och därmed småföretagen.

Vad ska du som företagare rösta på i EU-valet: Läs vad alla partier svarat här!