<![CDATA[]]>

Nu kommer Arbetsmiljöverket på besök

Gustaf Brickman

Publicerades: 17 oktober, 2012

På en dryg vecka med början i går ska Arbetsmiljöverket genomföra 1 600 inspektionsbesök hos företag. Inspektionerna kommer att ske över hela landet, hos både små och stora företag.

Det handlar om företag och verksamheter som inte inspekterats de senaste tre åren eller inte fått besök alls. Båda stora och små arbetsplatser ingår.

Vid inspektionerna kommer Arbetsmiljöverket att undersöka hur man på den enskilda arbetsplatsen samarbetar för att hantera sina risker och hur man tar hand om tillbuden. Syftet är att ta reda på hur det är ställt med det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

− Vi vill med våra besök öka engagemanget för arbetsmiljöarbetet – innan det händer något allvarligt. Vi vill veta hur det är ställt med säkerhetsmedvetenheten och om man drar lärdomar av redan inträffade tillbud eller olyckor, förklarar Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket.


Vid inspektionerna träffar Arbetsmiljöverket förutom representanter för arbetsgivaren skyddsombud eller andra företrädare för arbetstagarna.