Hur mår Sveriges företagare egentligen? – Ny undersökning ger svar.

23 september, 2019

I Sverige har en halv miljon människor sitt eget företag som huvudsaklig sysselsättning. Bra så, men hur mår dom egentligen?

Sociologiska Institutionen vid Umeå Universitet bedriver forskning om småföretagares villkor såväl som välbefinnande och livstillfredsställelse hos den svenska befolkningen. Företagarna är Sveriges största organisation för företagare och verkar sedan 1905 för att Sverige ska vara ett av världens mest entreprenörvänliga länder. Tillsammans har Företagarna och Umeå Universitet genomfört en unik studie bland drygt 1 200 företagare för att öka kunskapen om Sveriges företagare och samtidigt bidra till forskning om företagares välbefinnande. Rapporten belyser hur nöjda företagare är med livet i stort, men inte minst hur tillfredsställda de är med sin familj och sina nära relationer, privatekonomi, hälsa, fritid och sitt eget företagande.

Gruppen företagare växer i takt med att såväl arbetslivet som samhället förändras och varje år startas cirka 70 000 nya företag i Sverige. De är en enormt viktig resurs för samhället och står för en stor del av skatteintäkterna. En företagare arbetar i snitt en arbetsdag mer per vecka än en vanlig anställd och många av dessa har valt att skapa jobb åt en eller flera personer. En stor andel företagare har också vid ett eller ett flertal tillfällen valt att avstå från sin egen lön för att kunna betala företagets medarbetare. Att kunna styra över sin egen tid är för många den största drivkraften till att starta eget.
Foto av: Adobe Stock
Allt fler kommer dö av stress på jobbet
Foto av: ADOBE STOCK
Riksbankens nya rapport: Här är största risken för ekonomin
Därför ska du slåss om fönsterplatsen