Globalisering driver på ny och välbehövlig lagstiftning på arbetsmarknaden

10 september, 2019

Villkoren på arbetsmarknaden ska moderniseras och en utredning har tillsatts som ska ge skarpa förslag på uppdaterade och relevanta regler.

Det arbetsrättsliga regelverket skapades för mer än fyrtio år sedan för en arbetsmarknad som inte längre finns. Den genomsnittliga storleken på företag har minskat och behoven av flexibilitet ökat. Globalisering, digitalisering och teknisk utveckling ställer dagligen krav på företag att anpassa sig för att hänga med i utvecklingen. I den miljön är den 45 år gamla lagen om anställningsskydd (Las) ett problem som drabbar både företag och arbetstagare. Företagens flexibilitet och konkurrenskraft hämmas av regler som gör det svårt att styra över kompetensbehovet. För arbetstagarna handlar det om att det gammalmodiga regelverket förstärker klyftorna på arbetsmarknaden mellan de som har lätt att få ett jobb och de som hamnar i utanförskap.

Utredning om arbetsrätten
Inom organisationen Företagarna har man länge påtalat vikten av att modernisera arbetsrätten. Sedan 1990-talet skapas fyra av fem jobb i de små och medelstora företagen. Samtidigt saknar sex av tio företag kollektivavtal, eftersom dessa avtal är svåra att administrera och inte anpassade för deras verksamhet. Företagen som inte har kollektivavtal måste därför tillämpa Las när de till exempel ska säga upp en person. Lagen och rättspraxis kring den är så komplicerad att många gör fel utan att veta om det – vilket kan bli mycket dyrt för företagen vid exempelvis en uppsägning. För ett litet företag kan en enda felrekrytering där den anställde inte motsvarar företagets behov stjälpa hela verksamheten.

I april tillsattes en utredning för att modernisera arbetsrätten. Den kom till som den del av den överenskommelse som Socialdemokraterna och Miljöpartiet slöt med Centerpartiet och Liberalerna – januariavtalet – för att de två senare skulle släppa fram en S och MP-regering. Statsminister Stefan Löfven (S) öppnade upp för utredningen genom att i december 2018 säga att någonting behövde göras åt arbetsrätten eftersom den ”har sina år på nacken och arbetsmarknaden har förändrats rejält”.

Tre lagförslag ska lämnas
Utredningen tillsattes 25 april och har i uppdrag att ta fram tre lagförslag:

  • Tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i Las.
  • Lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag – samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
  • Stärkt arbetsgivaransvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.


Dessutom ska utredningen överväga lagförslag om att skapa bättre balans i anställningsskyddet mellan olika anställningsformer. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020.
Foto av: Adobe Stock
Allt fler kommer dö av stress på jobbet
Foto av: ADOBE STOCK
Riksbankens nya rapport: Här är största risken för ekonomin
Därför ska du slåss om fönsterplatsen