Därför ska du slåss om fönsterplatsen

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 24 april, 2019

Alla borde ha sin arbetsplats vid ett fönster med bra dagsljus. Det framgår i en ny rapport om hur dagsljus påverkar hur vi mår och presterar.

Vi lever i ett land med väldigt olika ljusförhållanden beroende på årstid. Det är knappast någon nyhet. Men tidigare har man trott att man har kunnat kompensera det magra ljusinflödet vintertid med bra lampor inomhus.

LÄS OCKSÅ: SISTA MINUTEN INFÖR DEKLARATIONEN

Det funkar inte riktigt i praktiken, menar Arne Lowden, docent och sömn- och ljusforskare vid Stressinstitutet vid Stockholms universitet. Han har på uppdrag av Arbetsmiljöverket skrivit en ny rapport om hur dagsljuset påverkar hur vi mår och vårt beteende.

”De som vistas nära ett fönster känner sig piggare, och utblicken ger information om tid på dygnet, väderlek och årstidens växlingar samt minskar känslan av instängdhet”, skriver han.

Nya riktlinjer behövs

Rapporten har tagits fram eftersom man menar att menar att tidigare mätmetoder och rekommendationer kanske inte riktigt håller längre.

Så varför är det så viktigt med ljus?

  • Det hjälper oss att hålla en bra dygnsrytm mellan sömn och vakenhet. Vi sover alltså bättre om natten om vi har fått tillräckligt med bra ljus på dagen.
  • Dygnsrytmen hjälper att hålla våra våra vitala organ i schack.
  • Ljus påverkar hur vi uppfattar vår omgivning och om vi kan utföra vårt arbete på ett tillfredsställande sätt.
  • Man är på bättre humör.

2014 gjordes en svensk studie där man ställde frågor om ljusexponering. Varannan person som arbetar inomhus uppgav att man under höst och vinter får problem med trötthet, energibrist och dåligt humör. Av dessa uppgav sedan var fjärde att problemen var markanta eller allvarliga.

När man sedan analyserade resultaten kunde man se samband mellan kort dagsljusexponering och sömnproblem samt depression.

Ändrade mätmetoder ett måste?

Tidigare har man mätt ljuset på vissa punkter i ett arbetsrum och ljuset på ett skrivbord. Men kanske är det bättre att mäta vilken synriktning personen har vid en specifik arbetsplats.

Förhoppningen är att man redan på ett planeringsstadium kan bygga lokaler så att de maximerar dagsljusintaget. Men sedan går det förstås inte alltid att alla sitter vid ett fönster. Då blir ljusintaget vid raster extra viktigt.

Än så länge finns inget elektriskt ljus som är lika bra som det riktiga dagsljuset, men för personer som är extra känsliga föreslår man att de ska erbjudas extra ljus på minst 1 000 lux.