Panic attack in public place. Woman having panic disorder in city. Psychology, solitude, fear or mental health problems concept. Depressed sad person surrounded by people walking in busy street.

Allt fler kommer dö av stress på jobbet

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 28 maj, 2019
Foto av: Adobe Stock

Tuffa arbeten kräver allt fler dödsoffer – och då pratar vi inte fall från höga höjder i första hand, utan av stress. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Arbetsplatsolyckor ger rubriker och det är förstås oerhört traumatiska händelser. Men faktum är att arbetsplatsolyckor har minskat med 25 procent de senaste tio åren, enligt Arbetsmiljöverket.

LÄS OCKSÅ: LADDA SOMMARBATTERIERNA

På samma sätt minskar dödligheten kopplad till faktorer som damm, asbest och passiv rökning, även om de fortfarande uppgår till mellan 100 och 500 fall varje år.

Det som däremot stiger är dödsfall kopplade till riskfaktorer som stress, skiftarbete, motoravgaser, buller och ihållande fysiskt tungt arbete. Här uppskattar man att 500 personer dör i förtid varje år. Och det här är en siffra som sannolikt kommer att öka.

– Det är en oerhört viktig kunskap, eftersom det handlar om flera tusen människor som får sina liv förkortade på grund av orsaker som vi kan förebygga. Vi lyfter fram vissa nya risker för dödlighet där kunskapen är mer osäker men där effekten av förebyggande insatser kan vara stora som exempelvis ihållande fysiskt tungt arbete och hörselskadande buller, säger Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, som är en av författarna bakom kunskapssammanställningarna.

Långvarig stress riskfaktor

Även om riskerna i den dagliga arbetsmiljön för många är ganska måttliga, så utsätts man under mycket lång tid. Medan de som utsätts för väldigt stora risker på jobbet är förhållandevis få.

– I framtiden bedöms dödsfall orsakade av asbest minska medan arbetsrelaterad stress väntas skörda långt fler liv, säger Bengt Järvholm.

Data från Arbetsmiljöundersökningarna, SCB/Arbetsmiljöverket visar att förekomsten av arbetsrelaterad stress har ökat påtagligt sedan början av 1980-talet.

En bearbetning av data om upplevd stress i olika yrken i Sverige före 1990-talet visar att andelen personer som upplever negativ stress har ökat från 13 till 22 procent mellan år 1981 och 2000. Största ökningen av stress fanns bland anställda inom handel, hotell och restaurang samt inom vård, omsorg och utbildning, där samtliga förändringar var statistiskt säkerställda.

Analyserna visade också att kvinnor var betydligt mer utsatta för negativ stress än män. Arbetsstress såsom den mäts i arbetsmiljöundersökningarna 2015 och 2017 förekom hos 33 procent av kvinnorna och 20 procent av männen.