Optimister läser Driva Eget

Anders Andersson

Publicerades: 16 mars, 2009

Driva Egets prenumeranter är större optimister än andra småföretagare. Fyra av tio tror att 2009 blir ungefär som tidigare år för deras företag. Och 28 procent tror till och med att 2009 blir bättre än 2008.

Driva Eget har undersökt vad 500 prenumeranter tycker om tidningen och vad de tror om konjunkturen. De flesta av dem känner sig inte nedstämda av finanskris och lågkonjunktur.

De ska investera i år ungefär som tidigare. Endast 26 procent ska investera lite mindre än vanligt, och 8 procent ska investera mer. För 61 procent blir 2009 ungefär som tidigare, med ungefär lika stora investeringar.

Artiklarna i Driva Eget får genomgående betyget tre eller fyra på en femgradig skala. Temat om att göra affär av att man är liten fick betyget fyra eller fem av hela 57 procent av prenumeranterna.

Prenumeranterna sparar sin Driva Eget . 69 procent av de tillfrågade har sparat alla nummer sedan det första kom för ett år sedan.