<![CDATA[]]>

”Halverad skatt skapar fler växande företag”

Anders Andersson

Publicerades: 24 juni, 2009

”Halverad skatt höjer tillväxten”

Halverad skatt är Urban Bäckström och den nya Skattekommissionens recept för att få fler och växande företag.
 

– Svenska politiker måste höja blicken och göra det möjligt för svenska företag att vara konkurrenskraftiga när konjunkturen vänder, sa Urban Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv och ordförande i Skattekommissionen, när han under onsdagen presenterade förslaget.

Kommissionen, som länge utrett hur skatterna ska öka tillväxten, slår fast att det är dags för en ny och omfattande skattereform. Den senaste större reform som skattesystemet genomgått är snart 20 år och är till allra största delen överspelad.

Här är kommissionens förslag:

  • Gör skatterna tydligare. Den allmänna löneavgiften, som är en ren skatt, bör därför särskiljas från arbetsgivaravgiften. Försäkringsmässigheten i arbetsgivaravgiften måste stärkas.
  • Avskaffa värnskatten och halvera statsskatten från 20 till 10 procent. På sikt bör statsskatten helt slopas.
  • Sänk skattesatsen för kapitalskatt rejält. 15 procent anses rimligt.
  • Den som satsar på riskkapital börinte få någon skatt alls, utan få ett rikskapitalavdrag.
  • Sänk arbetsgivaravgifterna ordentligt. Nivån har inte preciserats, men är enligt DI 10 procent.

–  Det är vår förhoppning att våra förslag kan leda till politiska beslut om förändringar i skattesystemet som leder till bättre villkor för företagandet. Vi har inga illusioner om att man över en natt ska göra en stor reform som kostar massor. Huvudsaken är att man får till en bred politisk överenskommelse de närmaste fem, tio åren och att bestämda steg tas i rätt riktning för att Sveriges konkurrenskraft ska bli bättre, säger Urban Bäckström.
 

– Vi måste skilja på skatter och skattesatser. Vi företagare försöker alltid anpassa våra priser för att maximera intäkterna. Genom att spela med priserna kan man öka intäkterna. På samma sätt kan låga skatter ge högre skatteintäkter och därför är det viktigt med dynamiska effekter även i skattepolitiken, säger Jens Spendrup, som ingår i Skattekommisionen.
 

Carl Bennet, som också är ledamot där, vill slå ett slag för ökat privat ägande:
 

–  Problemet i Sverige är inte att vi har för mycket privat ägande, utan för lite. I dag har 10-20 stora ägare, men vi borde ha åtminstone 100 stora ägare, 500 medelstora och 1000-tals mindre. Det skulle skapa mer dynamik.