<![CDATA[]]>

Tydligare regler med ny mutlag

Annika Rosell

Publicerades: 19 mars, 2009

Ibland är det svårt att veta var gränsen går mellan present och muta.  De nuvarande reglerna har kritiserats för att vara otydliga och därför tillsätter regeringen nu en utredare som ska ta fram ett förslag till ny lag.

När Telia för några år sedan bjöd en rad höga chefer inom den offentliga sektorn på en helkväll med middag och musikalen Mamma Mia åtalades Teliacheferna Marie Ehrling och Anders Igel för bestickning.

Trots att evenemanget ställdes in efter att åtalet hade väckts togs fallet upp i tingsrätten, som emellertid friade Teliacheferna. Hela händelsen visade hur svårt det kan vara att veta vad som är tillåtet för representation, kundvård och konferensresor.

Institutet mot mutor, IMM, tog i somras fram en skrift för att reda ut vad som är tillåtet och inte. I dag är det en mängd faktorer som vägs in för att avgöra om en förmån är en muta eller inte.

Det är verkligen inte lätt för ett enskilt företag att veta vad som är tillåtet och inte. Här är två exempel från IMM:

En årligen återkommande påskbuffé, med mat och alkohol, för företagets kundkontakter och deras respektive, anses vara okej. Medan företag som vill bjuda sina kunder på  fotbollsresa för att exempelvis se någon av Sveriges VM-kvalmatcher utomlands riskerar att fällas för bestickning.

Regeringen har nu tillsatt f d justitierådet Bo Svensson för att se över mutbrottslagstiftningen. Syftet är att åstadkomma en modernare och tydligare reglering.

– I en tid som bör präglas av ökad vaksamhet mot korruption är det naturligt att försöka åstadkomma en modernare och tydligare mutbrottslagstiftning, säger justitieminister Beatrice Ask.

Utredaren ska även ta fram en ny uppförandekod för näringslivet. Koden ska vara ett led i självregleringen inom näringslivet och utarbetas tillsammans med näringslivets organisationer.

– Det ger ett unikt tillfälle att skapa en samlad reglering som kan stå sig över tiden samtidigt som den är konkret och detaljerad, säger Beatrice Ask.