100 miljoner i nytt EU-bidrag

Redaktionen

Publicerades: 13 mars, 2009

Ett EU-bidrag på 100 miljoner har beviljats till en riskkapitalfond som ska investera i företag i Jämtland och Västernorrland. Målgruppen är små och medelstora företag.

Den nya riskkapitalfonden kommer att hanteras av Sjätte AP-fonden och ett särskilt aktiebolag bildas för fondens verksamhet.

– Sjätte AP-fonden ser detta som en möjlighet att med nytt riskkapital göra lönsamma investeringar i Jämtland och Västernorrland. Vi har sedan flera år en arbetsmodell kallad Regionalt Nätverk, där syftet är att fånga upp potentiella tillväxtbolag utanför de tre storstadsregionerna, säger Susanne Olofsson, chef för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden.

Målgruppen är små och medelstora företag speciellt inom branscherna skog och trä, turism, IT/telekom, miljö och livsmedel. Fonden ska samarbeta med lokala aktörer och överbrygga  gapet mellan efterfrågan och tillgång på kapital för mindre riskkapitalinvesteringar.

– Mot bakgrund av den rådande ekonomiska situationen är det glädjande att Sjätte AP-fonden vill satsa på en utveckling av små och medelstora företag i vårt område, säger Per Grängsjö, chef för regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland.

– Det känns verkligen tillfredsställande att de regionala strukturfonderna används för att säkra tillgången till riskkapital i våra län.

Liknande riskkapitalsatsningar har beviljats i fem andra programområden i landet och därmed i följande län: Västra Götaland, Halland, Värmland, Örebro, Västmanland, Östergötland, Uppland, Södermanland, Stockholm, Gävleborg, Dalarna, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Gotland.

Strukturfondsarbetet i Sverige finansieras ur  två EU-fonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. För programperioden 2007-2013 har Sverige tilldelats sammanlagt cirka 15 miljarder kronor i strukturfondsmedel.